ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יב
(נחמיה/פרק ו)
ואכירה, והנה לא-אלוהים שלחו:  כי הנבואה דיבר עליי, וטובייה וסנבלט שכרו.  ...
2. פסוק ה
(נחמיה/פרק ה)
ועתה, כבשר אחינו בשרנו, כבניהם, בנינו; והנה אנחנו כובשים את-בנינו ואת-בנותינו לעבדים, ויש מבנותינו נכבשות ואין לאל ידנו, ושדותינו וכרמינו, לאחרים.  ...
3. פסוק ה
(דנייאל/פרק יב)
וראיתי אני דנייאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.  ...
4. פסוק כ
(דנייאל/פרק י)
ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להילחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יוון בא.  ...
5. פסוק טז
(דנייאל/פרק י)
והנה, כדמות בני אדם, נוגע, על-שפתיי; ואפתח-פי, ואדברה ואומרה אל-העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי, ולא עצרתי כוח.  ...
6. פסוק יג
(דנייאל/פרק י)
ושר מלכות פרס, עומד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני; ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס.  ...
7. פסוק י
(דנייאל/פרק י)
והנה-יד, נגעה בי; ותניעני על-ברכיי, וכפות ידיי.  ...
8. פסוק ה
(דנייאל/פרק י)
ואשא את-עיניי וארא, והנה איש-אחד לבוש בדים; ומותניו חגורים, בכתם אופז.  ...
9. פסוק טו
(דנייאל/פרק ח)
ויהי, בראותי אני דנייאל--את-החזון; ואבקשה בינה, והנה עומד לנגדי כמראה-גבר.  ...
10. פסוק ה
(דנייאל/פרק ח)
ואני הייתי מבין, והנה צפיר-העיזים בא מן-המערב על-פני כל-הארץ, ואין נוגע, בארץ; והצפיר--קרן חזות, בין עיניו.  ...
11. פסוק ג
(דנייאל/פרק ח)
ואשא עיניי, ואראה, והנה איל אחד עומד לפני האובל, ולו קרניים; והקרניים גבוהות, והאחת גבוהה מן-השנית, והגבוהה, עולה באחרונה.  ...
12. פסוק לא
(דנייאל/פרק ב)
אנת מלכא, חזי הוויתה ואלו צלים חד שגיא--צלמא דיכין רב וזיוויה יתיר, קאים לקובלך; וריוויה, דחיל. 
13. פסוק א
(קוהלת/פרק ד)
ושבתי אני, ואראה את-כל-העשוקים, אשר נעשים, תחת השמש; והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם.  ...
14. פסוק יא
(קוהלת/פרק ב)
ופניתי אני, בכל-מעשיי שעשו ידיי, ובעמל, שעמלתי לעשות; והנה הכול הבל ורעות רוח, ואין יתרון תחת השמש.  ...
15. פסוק א
(קוהלת/פרק ב)
אמרתי אני בליבי, לכה-נא אנסכה בשמחה וראה בטוב; והנה גם-הוא, הבל.  ...
16. פסוק יד
(קוהלת/פרק א)
ראיתי, את-כל-המעשים, שנעשו, תחת השמש; והנה הכול הבל, ורעות רוח.  ...
17. פסוק א
(רות/פרק ד)
ובועז עלה השער, ויישב שם, והנה הגואל עובר אשר דיבר-בועז, ויאמר סורה שבה-פה פלוני אלמוני; ויסר, ויישב.  ...
18. פסוק ח
(רות/פרק ג)
ויהי בחצי הלילה, ויחרד האיש ויילפת; והנה אישה, שוכבת מרגלותיו.  ...
19. פסוק ד
(רות/פרק ב)
והנה-בועז, בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, יהוה עימכם; ויאמרו לו, יברכך יהוה.  ...
20. פסוק לא
(משלי/פרק כד)
  והנה עלה כולו, קימשונים--כוסו פניו חרולים;    וגדר אבניו נהרסה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>