ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יח
(נחמיה/פרק ט)
אף, כי-עשו להם עגל מסכה, ויאמרו, זה אלוהיך אשר העלך ממצריים; ויעשו, נאצות גדולות.  ...
2. פסוק ה
(נחמיה/פרק ט)
ויאמרו הלויים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודייה, שבניה פתחיה, קומו ברכו את-יהוה אלוהיכם, מן-העולם עד-העולם; ויברכו שם כבודך, ומרומם על-כל-ברכה ותהילה.  ...
3. פסוק א
(נחמיה/פרק ח)
וייאספו כל-העם, כאיש אחד, אל-הרחוב, אשר לפני שער-המים; ויאמרו, לעזרא הסופר--להביא את-ספר תורת משה, אשר-ציווה יהוה את-ישראל.  ...
4. פסוק יג
(נחמיה/פרק ה)
גם-חוצני נערתי, ואומרה ככה ינער האלוהים את-כל-האיש אשר לא-יקים את-הדבר הזה מביתו ומיגיעו, וככה יהיה נעור, וריק; ויאמרו כל-הקהל אמן, ויהללו את-יהוה, ויעש העם, כדבר הזה.  ...
5. פסוק יב
(נחמיה/פרק ה)
ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש--כן נעשה, כאשר אתה אומר; ואקרא, את-הכוהנים, ואשביעם, לעשות כדבר הזה.  ...
6. פסוק ו
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-באו היהודים, היושבים אצלם; ויאמרו לנו עשר פעמים, מכל-המקומות אשר-תשובו עלינו.  ...
7. פסוק ה
(נחמיה/פרק ד)
ויאמרו צרינו, לא יידעו ולא יראו, עד אשר-נבוא אל-תוכם, והרגנום; והשבתנו, את-המלאכה.  ...
8. פסוק יט
(נחמיה/פרק ב)
וישמע סנבלט החורוני וטובייה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עושים--העל המלך, אתם מורדים.  ...
9. פסוק יח
(נחמיה/פרק ב)
ואגיד להם את-יד אלוהיי, אשר-היא טובה עליי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.  ...
10. פסוק ג
(נחמיה/פרק א)
ויאמרו, לי--הנשארים אשר-נשארו מן-השבי שם במדינה, ברעה גדולה ובחרפה; וחומת ירושלים מפורצת, ושעריה ניצתו באש.  ...
11. פסוק יב
(עזרא/פרק י)
ויענו כל-הקהל ויאמרו, קול גדול:  כן כדברך עלינו, לעשות.  ...
12. פסוק ב
(עזרא/פרק ד)
וייגשו אל-זרובבל ואל-ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עימכם--כי ככם, נדרוש לאלוהיכם; ולו אנחנו זובחים, מימי איסר חדון מלך אשור, המעלה אותנו, פה.  ...
13. פסוק יג
(אסתר/פרק ו)
ויספר המן לזרש אשתו, ולכל-אוהביו, את, כל-אשר קרהו; ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו, אם מזרע היהודים מורדכיי אשר החילות לנפול לפניו לא-תוכל לו--כי-נפול תיפול, לפניו.  ...
14. פסוק ה
(אסתר/פרק ו)
ויאמרו נערי המלך, אליו--הנה המן, עומד בחצר; ויאמר המלך, יבוא.  ...
15. פסוק ג
(אסתר/פרק ו)
ויאמר המלך--מה-נעשה יקר וגדולה למורדכיי, על-זה; ויאמרו נערי המלך, משרתיו, לא-נעשה עימו, דבר.  ...
16. פסוק ג
(אסתר/פרק ג)
ויאמרו עבדי המלך, אשר-בשער המלך--למורדכיי:  מדוע אתה עובר, את מצות המלך.  ...
17. פסוק ב
(אסתר/פרק ב)
ויאמרו נערי-המלך, משרתיו:  יבקשו למלך נערות בתולות, טובות מראה.  ...
18. פסוק יא
(רות/פרק ד)
ויאמרו כל-העם אשר-בשער, והזקנים--עדים; ייתן יהוה את-האישה הבאה אל-ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את-בית ישראל, ועשה-חיל באפרתה, וקרא-שם בבית לחם.  ...
19. פסוק ד
(רות/פרק ב)
והנה-בועז, בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, יהוה עימכם; ויאמרו לו, יברכך יהוה.  ...
20. פסוק לה
(איוב/פרק לח)
  התשלח ברקים וילכו;    ויאמרו לך הננו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>