ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כד
(נחמיה/פרק ט)
ויבואו הבנים, ויירשו את-הארץ, ותכנע לפניהם את-יושבי הארץ הכנענים, ותיתנם בידם; ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ, לעשות בהם כרצונם.  ...
2. פסוק ב
(נחמיה/פרק א)
ויבוא חנני אחד מאחיי, הוא ואנשים--מיהודה; ואשאלם על-היהודים הפליטה, אשר-נשארו מן-השבי--ועל-ירושלים.  ...
3. פסוק ח
(עזרא/פרק ז)
ויבוא ירושלים, בחודש החמישי:  היא שנת השביעית, למלך.  ...
4. פסוק טו
(דנייאל/פרק יא)
ויבוא, מלך הצפון, וישפוך סוללה, ולכד עיר מבצרות; וזרועות הנגב, לא יעמודו, ועם מבחריו, ואין כוח לעמוד.  ...
5. פסוק ז
(דנייאל/פרק יא)
ועמד מנצר שורשיה, כנו; ויבוא אל-החיל, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם, והחזיק.  ...
6. פסוק יז
(דנייאל/פרק ח)
ויבוא, אצל עומדי, ובבואו נבעתי, ואפלה על-פניי; ויאמר אליי הבן בן-אדם, כי לעת-קץ החזון.  ...
7. פסוק ו
(דנייאל/פרק ח)
ויבוא, עד-האיל בעל הקרניים, אשר ראיתי, עומד לפני האובל; וירץ אליו, בחמת כוחו.  ...
8. פסוק ב
(דנייאל/פרק ב)
ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים, ולמכשפים ולכשדים, להגיד למלך, חלומותיו; ויבואו, ויעמדו לפני המלך.  ...
9. פסוק א
(אסתר/פרק ז)
ויבוא המלך והמן, לשתות עם-אסתר המלכה.  ...
10. פסוק ו
(אסתר/פרק ו)
ויבוא, המן, ויאמר לו המלך, מה-לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו; ויאמר המן, בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר, יותר ממני.  ...
11. פסוק י
(אסתר/פרק ה)
ויתאפק המן, ויבוא אל-ביתו; וישלח ויבא את-אוהביו, ואת-זרש אשתו.  ...
12. פסוק ה
(אסתר/פרק ה)
ויאמר המלך--מהרו את-המן, לעשות את-דבר אסתר; ויבוא המלך והמן, אל-המשתה אשר-עשתה אסתר.  ...
13. פסוק ט
(אסתר/פרק ד)
ויבוא, התך; ויגד לאסתר, את דברי מורדכיי.  ...
14. פסוק ב
(אסתר/פרק ד)
ויבוא, עד לפני שער-המלך:  כי אין לבוא אל-שער המלך, בלבוש שק.  ...
15. פסוק יג
(רות/פרק ד)
וייקח בועז את-רות ותהי-לו לאישה, ויבוא אליה; וייתן יהוה לה הריון, ותלד בן.  ...
16. פסוק טו
(רות/פרק ג)
ויאמר, הבי המטפחת אשר-עלייך ואחוזי-בה--ותאחז בה; וימד שש-שעורים וישת עליה, ויבוא העיר.  ...
17. פסוק ז
(רות/פרק ג)
ויאכל בועז וישת, וייטב ליבו, ויבוא, לשכב בקצה הערימה; ותבוא בלט, ותגל מרגלותיו ותשכב.  ...
18. פסוק ב
(רות/פרק א)
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נועמי ושם שני-בניו מחלון וכליון, אפרתים--מבית לחם, יהודה; ויבואו שדה-מואב, ויהיו-שם.  ...
19. פסוק ח
(משלי/פרק יא)
  צדיק, מצרה נחלץ;    ויבוא רשע תחתיו.  ...
20. פסוק ב
(משלי/פרק יא)
  בא-זדון, ויבוא קלון;    ואת-צנועים חכמה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>