ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כד
(נחמיה/פרק ט)
ויבואו הבנים, ויירשו את-הארץ, ותכנע לפניהם את-יושבי הארץ הכנענים, ותיתנם בידם; ואת-מלכיהם ואת-עממי הארץ, לעשות בהם כרצונם.  ...
2. פסוק ב
(דנייאל/פרק ב)
ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים, ולמכשפים ולכשדים, להגיד למלך, חלומותיו; ויבואו, ויעמדו לפני המלך.  ...
3. פסוק ב
(רות/פרק א)
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נועמי ושם שני-בניו מחלון וכליון, אפרתים--מבית לחם, יהודה; ויבואו שדה-מואב, ויהיו-שם.  ...
4. פסוק יא
(איוב/פרק מב)
ויבואו אליו כל אחיו וכל אחיותיו וכל יודעיו לפנים, ויאכלו עימו לחם בביתו, וינודו לו וינחמו אותו, על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו; וייתנו לו, איש קשיטה אחת, ואיש, נזם זהב אחד.  ...
5. פסוק יא
(איוב/פרק ב)
וישמעו שלושת ריעי איוב, את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי; וייוועדו יחדיו, לבוא לנוד לו ולנחמו.  ...
6. פסוק א
(איוב/פרק ב)
ויהי היום--ויבואו בני האלוהים, להתייצב על יהוה; ויבוא גם השטן בתוכם, להתייצב על יהוה.  ...
7. פסוק ו
(איוב/פרק א)
ויהי היום--ויבואו בני האלוהים, להתייצב על יהוה; ויבוא גם השטן, בתוכם.  ...
8. פסוק מא
(תהילים/פרק קיט)
  ויבואוני חסדיך יהוה;    תשועתך, כאמרתך.  ...
9. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויבואו אל-חלקייהו הכוהן הגדול, וייתנו את-הכסף המובא בית-אלוהים, אשר אספו-הלויים שומרי הסף מיד מנשה ואפריים ומכול שארית ישראל, ומכל-יהודה ובנימין; וישובו, ירושלים.  ...
10. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק לא)
ויבואו יחזקייהו והשרים, ויראו את-הערימות; ויברכו, את-יהוה, ואת, עמו ישראל.   ...
11. פסוק יא
(דברי הימים ב/פרק ל)
אך-אנשים מאשר ומנשה, ומזבולון--נכנעו, ויבואו לירושלים.  ...
12. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק כט)
ויבואו פנימה, אל-חזקייהו המלך, ויאמרו, טיהרנו את-כל-בית יהוה:  את-מזבח העולה ואת-כל-כליו, ואת-שולחן המערכת ואת-כל-כליו.  ...
13. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק כט)
ויבואו הכוהנים לפנימה בית-יהוה, לטהר, ויוציאו את כל-הטומאה אשר מצאו בהיכל יהוה, לחצר בית יהוה; ויקבלו, הלויים, להוציא לנחל-קדרון, חוצה.  ...
14. פסוק טו
(דברי הימים ב/פרק כט)
ויאספו את-אחיהם ויתקדשו, ויבואו כמצות-המלך בדברי יהוה, לטהר, בית יהוה.  ...
15. פסוק כג
(דברי הימים ב/פרק כד)
ויהי לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל-יהודה וירושלים, וישחיתו את-כל-שרי העם מעם; וכל-שללם שילחו, למלך דרמשק.  ...
16. פסוק כ
(דברי הימים ב/פרק כג)
וייקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ, ויורד את-המלך מבית יהוה, ויבואו בתוך-שער העליון, בית המלך; ויושיבו, את-המלך, על, כיסא הממלכה.  ...
17. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק כג)
ויבואו כל-העם בית-הבעל וייתצוהו, ואת-מזבחותיו ואת-צלמיו שיברו; ואת, מתן כוהן הבעל, הרגו, לפני המזבחות.  ...
18. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק כג)
ויסובו, ביהודה, ויקבצו את-הלויים מכל-ערי יהודה, וראשי האבות לישראל; ויבואו, אל-ירושלים.  ...
19. פסוק כח
(דברי הימים ב/פרק כ)
ויבואו, ירושלים, בנבלים ובכינורות, ובחצוצרות--אל-בית, יהוה.  ...
20. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק כ)
ויבואו, ויגידו ליהושפט לאמור, בא עליך המון רב מעבר לים, מארם; והנם בחצצון תמר, היא עין גדי.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>