ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כב
(דנייאל/פרק ט)
ויבן, וידבר עימי; ויאמר--דנייאל, עתה יצאתי להשכילך בינה.  ...
2. פסוק ד
(דנייאל/פרק ב)
וידברו הכשדים למלך, ארמית:  מלכא, לעלמין חיי--אמר חלמא לעבדך, ופשרא נחווי.  ...
3. פסוק יט
(דנייאל/פרק א)
וידבר איתם, המלך, ולא נמצא מכולם, כדנייאל חנניה מישאל ועזריה; ויעמדו, לפני המלך.  ...
4. פסוק יח
(איוב/פרק יט)
  גם-עווילים, מאסו בי;    אקומה, וידברו-בי.  ...
5. פסוק יט
(תהילים/פרק עח)
  וידברו, באלוהים:    אמרו, היוכל אל--לערוך שולחן, במדבר.  ...
6. פסוק ח
(תהילים/פרק עג)
  ימיקו, וידברו ברע עושק;    ממרום ידברו.  ...
7. פסוק מח
(תהילים/פרק יח)
  האל--הנותן נקמות לי;    וידבר עמים תחתיי.  ...
8. פסוק כב
(דברי הימים ב/פרק לד)
וילך חלקייהו ואשר המלך, אל-חולדה הנביאה אשת שלום בן-תוקהת בן-חסרה שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים, במשנה; וידברו אליה, כזאת.  ...
9. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק לג)
וידבר יהוה אל-מנשה ואל-עמו, ולא הקשיבו.  ...
10. פסוק יט
(דברי הימים ב/פרק לב)
וידברו, אל-אלוהי ירושלים:  כעל, אלוהי עמי הארץ--מעשה, ידי האדם.     ...
11. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק לב)
וייתן שרי מלחמות, על-העם; ויקבצם אליו, אל-רחוב שער העיר, וידבר על-לבבם, לאמור.  ...
12. פסוק כב
(דברי הימים ב/פרק ל)
וידבר יחזקייהו, על-לב כל-הלויים--המשכילים שכל-טוב, ליהוה; ויאכלו את-המועד, שבעת הימים, מזבחים זבחי שלמים, ומתוודים ליהוה אלוהי אבותיהם.     ...
13. פסוק יד
(דברי הימים ב/פרק י)
וידבר אליהם, כעצת הילדים לאמור, אכביד את-עולכם, ואני אוסיף עליו:  אבי, ייסר אתכם בשוטים, ואני, בעקרבים.  ...
14. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק י)
וידברו איתו, הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה-תאמר לעם אשר-דיברו אליך לאמור אביך הכביד את-עולנו, ואתה הקל מעלינו:  כה תאמר אליהם, קוטוני עבה ממותני אבי.  ...
15. פסוק ז
(דברי הימים ב/פרק י)
וידברו אליו לאמור, אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם, ודיברת אליהם, דברים טובים--והיו לך עבדים, כל-הימים.  ...
16. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק י)
וישלחו, ויקראו-לו, ויבוא ירובעם, וכל-ישראל; וידברו, אל-רחבעם לאמור.  ...
17. פסוק ט
(דברי הימים א/פרק כא)
וידבר יהוה אל-גד, חוזה דויד לאמור.  ...
18. פסוק ח
(זכריה/פרק ו)
ויזעק אותי, וידבר אליי לאמור:  ראה, היוצאים אל-ארץ צפון--הניחו את-רוחי, בארץ צפון.   ...
19. פסוק כב
(יחזקאל/פרק מא)
המזבח עץ שלוש אמות גבוה ואורכו שתיים-אמות, ומקצועותיו לו, ואורכו וקירותיו, עץ; וידבר אליי--זה השולחן, אשר לפני יהוה.  ...
20. פסוק מה
(יחזקאל/פרק מ)
וידבר, אליי:  זו הלשכה, אשר פניה דרך הדרום, לכוהנים, שומרי משמרת הבית.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>