ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יט
(נחמיה/פרק יג)
ויהי כאשר צללו שערי ירושלים לפני השבת, ואומרה וייסגרו הדלתות, ואומרה, אשר לא יפתחום עד אחר השבת; ומנעריי, העמדתי על-השערים--לא-יבוא משא, ביום השבת.  ...
2. פסוק ג
(נחמיה/פרק יג)
ויהי, כשומעם את-התורה; ויבדילו כל-ערב, מישראל.  ...
3. פסוק א
(נחמיה/פרק ז)
ויהי, כאשר נבנתה החומה, ואעמיד, הדלתות; וייפקדו השוערים והמשוררים, והלויים.  ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ו)
ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, וייראו כל-הגויים אשר סביבותינו, וייפלו מאוד בעיניהם; ויידעו--כי מאת אלוהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  ...
5. פסוק א
(נחמיה/פרק ו)
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטובייה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את-החומה, ולא-נותר בה, פרץ--גם עד-העת ההיא, דלתות לא-העמדתי בשערים.  ...
6. פסוק י
(נחמיה/פרק ד)
ויהי מן-היום ההוא, חצי נעריי עושים במלאכה, וחציים מחזיקים והרמחים המגינים, והקשתות והשריונים; והשרים--אחרי, כל-בית יהודה.  ...
7. פסוק ט
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-שמעו אויבינו, כי-נודע לנו, ויפר האלוהים, את-עצתם; ונשב כולנו אל-החומה, איש אל-מלאכתו.  ...
8. פסוק ו
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-באו היהודים, היושבים אצלם; ויאמרו לנו עשר פעמים, מכל-המקומות אשר-תשובו עלינו.  ...
9. פסוק א
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר שמע סנבלט וטובייה והערבים והעמונים והאשדודים, כי-עלתה ארוכה לחומות ירושלים--כי-החלו הפרוצים, להיסתם; וייחר להם, מאוד.  ...
10. פסוק לח
(נחמיה/פרק ג)
ונבנה, את-החומה, ותיקשר כל-החומה, עד-חצייה; ויהי לב לעם, לעשות.   ...
11. פסוק לג
(נחמיה/פרק ג)
ויהי כאשר שמע סנבלט, כי-אנחנו בונים את-החומה, וייחר לו, ויכעס הרבה; וילעג, על-היהודים.  ...
12. פסוק א
(נחמיה/פרק ב)
ויהי בחודש ניסן, שנת עשרים לארתחשסתא המלך--יין לפניו; ואשא את-היין ואתנה למלך, ולא-הייתי רע לפניו.  ...
13. פסוק ד
(נחמיה/פרק א)
ויהי כשומעי את-הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה, ימים; ואהי צם ומתפלל, לפני אלוהי השמיים.  ...
14. פסוק א
(נחמיה/פרק א)
דברי נחמיה, בן-חכליה:  ויהי בחודש-כסליו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה.  ...
15. פסוק יד
(עזרא/פרק ה)
ואף מאניא די-בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די בירושלם, והיביל הימו להיכלא די בבל--הנפיק הימו כורש מלכא, מן-היכלא די בבל, ויהיבו לששבצר שמיה, די פחה שמיה.  ...
16. פסוק ד
(עזרא/פרק ד)
ויהי, עם-הארץ--מרפים, ידי עם-יהודה; ומבהלים אותם, לבנות.  ...
17. פסוק טו
(דנייאל/פרק ח)
ויהי, בראותי אני דנייאל--את-החזון; ואבקשה בינה, והנה עומד לנגדי כמראה-גבר.  ...
18. פסוק ב
(דנייאל/פרק ח)
ואראה, בחזון, ויהי בראותי, ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה; ואראה, בחזון, ואני הייתי, על-אובל אוליי.  ...
19. פסוק יא
(דנייאל/פרק ז)
חזי הווית--באדיין מן-קל מיליא רברבתא, די קרנא ממללה; חזי הווית עד די קטילת חיוותא, והובד גשמה, ויהיבת, ליקידת אשא.  ...
20. פסוק כח
(דנייאל/פרק ה)
פריס--פריסת, מלכותך, ויהיבת, למדיי ופרס.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>