ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יא
(אסתר/פרק ו)
וייקח המן את-הלבוש ואת-הסוס, וילבש את-מורדכיי; וירכיבהו, ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.  ...
2. פסוק יג
(רות/פרק ד)
וייקח בועז את-רות ותהי-לו לאישה, ויבוא אליה; וייתן יהוה לה הריון, ותלד בן.  ...
3. פסוק ב
(רות/פרק ד)
וייקח עשרה אנשים, מזקני העיר--ויאמר שבו-פה; ויישבו.  ...
4. פסוק ח
(איוב/פרק ב)
וייקח לו חרש, להתגרד בו; והוא, יושב בתוך האפר.  ...
5. פסוק יז
(איוב/פרק א)
עוד זה מדבר, וזה בא ויאמר, כשדים שמו שלושה ראשים ויפשטו על הגמלים וייקחום, ואת הנערים הכו לפי חרב; ואימלטה רק אני לבדי, להגיד לך.  ...
6. פסוק ע
(תהילים/פרק עח)
  ויבחר, בדויד עבדו;    וייקחהו, ממכלאות צאן.  ...
7. פסוק כ
(דברי הימים ב/פרק כג)
וייקח את-שרי המאות ואת-האדירים ואת-המושלים בעם ואת כל-עם הארץ, ויורד את-המלך מבית יהוה, ויבואו בתוך-שער העליון, בית המלך; ויושיבו, את-המלך, על, כיסא הממלכה.  ...
8. פסוק א
(דברי הימים ב/פרק כג)
ובשנה השביעית התחזק יהוידע, וייקח את-שרי המאות לעזריהו בן-ירוחם ולישמעאל בן-יהוחנן ולעזריהו בן-עובד ואת-מעשיהו בן-עדיהו ואת-אלישפט בן-זכרי--עימו בברית.  ...
9. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק יב)
ויעל שישק מלך-מצריים, על-ירושלים, וייקח את-אוצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית המלך, את-הכול לקח; וייקח את-מגיני הזהב, אשר עשה שלמה.  ...
10. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק יא)
וייקח-לו רחבעם, אישה--את-מחלת, בת-ירימות בן-דויד:  אביהיל, בת-אליאב בן-ישי.  ...
11. פסוק ב
(דברי הימים א/פרק כ)
וייקח דויד את-עטרת-מלכם מעל ראשו וימצאה משקל כיכר-זהב, ובה אבן יקרה, ותהי, על-ראש דויד; ושלל העיר הוציא, הרבה מאוד.  ...
12. פסוק ד
(דברי הימים א/פרק יט)
וייקח חנון את-עבדי דויד, ויגלחם, ויכרות את-מדוויהם בחצי, עד-המפשעה; וישלחם.  ...
13. פסוק ז
(דברי הימים א/פרק יח)
וייקח דויד, את שלטי הזהב, אשר היו, על עבדי הדדעזר; ויביאם, ירושלים.  ...
14. פסוק א
(דברי הימים א/פרק יח)
ויהי, אחרי-כן, ויך דויד את-פלשתים, ויכניעם; וייקח את-גת ובנותיה, מיד פלשתים.  ...
15. פסוק ג
(דברי הימים א/פרק יד)
וייקח דויד עוד נשים, בירושלים; ויולד דויד עוד, בנים ובנות.  ...
16. פסוק ד
(דברי הימים א/פרק י)
ויאמר שאול אל-נושא כליו שלוף חרבך ודוקרני בה, פן-יבואו הערלים האלה והתעללו-בי, ולא אבה נושא כליו, כי ירא מאוד;    וייקח שאול את-החרב, וייפול עליה.   ...
17. פסוק כג
(דברי הימים א/פרק ב)
וייקח גשור-וארם את-חוות יאיר מאיתם, את-קנת ואת-בנותיה--שישים עיר; כל-אלה, בני מכיר אבי-גלעד.  ...
18. פסוק יט
(דברי הימים א/פרק ב)
ותמת, עזובה; וייקח-לו כלב את-אפרת, ותלד לו את-חור.  ...
19. פסוק טו
(עמוס/פרק ז)
וייקחני יהוה, מאחרי הצאן; ויאמר אליי יהוה, לך הינבא אל-עמי ישראל.  ...
20. פסוק ג
(הושע/פרק א)
וילך, וייקח, את-גומר, בת-דבליים; ותהר ותלד-לו, בן.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>