ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ה
(נחמיה/פרק ז)
וייתן אלוהיי אל-ליבי, ואקבצה את-החורים ואת-הסגנים ואת-העם להתייחש; ואמצא, ספר היחש העולים בראשונה, ואמצא, כתוב בו.   ...
2. פסוק ח
(נחמיה/פרק ב)
ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.  ...
3. פסוק ו
(עזרא/פרק ז)
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  ...
4. פסוק ט
(דנייאל/פרק א)
וייתן האלוהים את-דנייאל, לחסד ולרחמים, לפני, שר הסריסים.  ...
5. פסוק ב
(דנייאל/פרק א)
וייתן אדוניי בידו את-יהויקים מלך-יהודה, ומקצת כלי בית-האלוהים, ויביאם ארץ-שנער, בית אלוהיו; ואת-הכלים הביא, בית אוצר אלוהיו.  ...
6. פסוק יח
(אסתר/פרק ב)
ויעש המלך משתה גדול, לכל-שריו ועבדיו--את, משתה אסתר; והנחה למדינות עשה, וייתן משאת כיד המלך.  ...
7. פסוק יג
(רות/פרק ד)
וייקח בועז את-רות ותהי-לו לאישה, ויבוא אליה; וייתן יהוה לה הריון, ותלד בן.  ...
8. פסוק יז
(משלי/פרק כט)
  יסר בנך, ויניחך;    וייתן מעדנים לנפשך. ...
9. פסוק טו
(איוב/פרק מב)
ולא נמצא נשים יפות, כבנות איוב--בכל הארץ; וייתן להם אביהם נחלה, בתוך אחיהם.  ...
10. פסוק מו
(תהילים/פרק קו)
  וייתן אותם לרחמים--    לפני, כל-שוביהם.  ...
11. פסוק טו
(תהילים/פרק קו)
  וייתן להם, שאלתם;    וישלח רזון בנפשם.  ...
12. פסוק מד
(תהילים/פרק קה)
  וייתן להם, ארצות גויים;    ועמל לאומים יירשו.  ...
13. פסוק סא
(תהילים/פרק עח)
  וייתן לשבי עוזו;    ותפארתו ביד-צר.  ...
14. פסוק מו
(תהילים/פרק עח)
  וייתן לחסיל יבולם;    ויגיעם, לארבה.  ...
15. פסוק טו
(תהילים/פרק עב)
  ויחי--    וייתן-לו, מזהב שבא:ויתפלל בעדו תמיד;    כל-היום, יברכנהו.  ...
16. פסוק ד
(תהילים/פרק מ)
  וייתן בפי, שיר חדש--    תהילה לאלוהינו:יראו רבים וייראו;    ויבטחו, ביהוה. ...
17. פסוק ד
(תהילים/פרק לז)
  והתענג על-יהוה;    וייתן-לך, משאלות ליבך.  ...
18. פסוק לג
(תהילים/פרק יח)
  האל, המאזרני חיל;    וייתן תמים דרכי.  ...
19. פסוק טו
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויען חלקייהו, ויאמר אל-שפן הסופר, ספר התורה מצאתי, בבית יהוה; וייתן חלקייהו את-הספר, אל-שפן.  ...
20. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק לב)
וייתן שרי מלחמות, על-העם; ויקבצם אליו, אל-רחוב שער העיר, וידבר על-לבבם, לאמור.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>