ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק לב
(נחמיה/פרק יב)
וילך אחריהם הושעיה, וחצי שרי יהודה.  ...
2. פסוק ו
(עזרא/פרק י)
ויקם עזרא, מלפני בית האלוהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.   ...
3. פסוק א
(רות/פרק א)
ויהי, בימי שפוט השופטים, ויהי רעב, בארץ; וילך איש מבית לחם יהודה, לגור בשדה מואב--הוא ואשתו, ושני בניו.  ...
4. פסוק כא
(איוב/פרק כז)
  יישאהו קדים וילך;    וישערהו, ממקומו.  ...
5. פסוק ט
(איוב/פרק ז)
  כלה ענן, וילך;    כן יורד שאול, לא יעלה.  ...
6. פסוק א
(תהילים/פרק לד)
  לדויד--    בשנותו את-טעמו, לפני אבימלך; ויגרשהו, וילך.  ...
7. פסוק כב
(דברי הימים ב/פרק לד)
וילך חלקייהו ואשר המלך, אל-חולדה הנביאה אשת שלום בן-תוקהת בן-חסרה שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים, במשנה; וידברו אליה, כזאת.  ...
8. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויעש הישר, בעיני יהוה; וילך, בדרכי דויד אביו, ולא-סר, ימין ושמאל.  ...
9. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק כח)
וילך, בדרכי מלכי ישראל; וגם מסכות עשה, לבעלים.  ...
10. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק כו)
וייתנו העמונים מנחה, לעוזייהו; וילך שמו עד-לבוא מצריים, כי החזיק עד-למעלה.  ...
11. פסוק יא
(דברי הימים ב/פרק כה)
ואמציהו, התחזק, וינהג את-עמו, וילך גיא המלח; ויך את-בני-שעיר, עשרת אלפים.  ...
12. פסוק ה
(דברי הימים ב/פרק כב)
גם בעצתם, הלך, וילך את-יהורם בן-אחאב מלך ישראל למלחמה על-חזאל מלך-ארם, ברמות גלעד; ויכו הרמים, את-יורם.  ...
13. פסוק כ
(דברי הימים ב/פרק כא)
בן-שלושים ושתיים, היה במולכו, ושמונה שנים, מלך בירושלים; וילך, בלא חמדה, ויקברוהו בעיר דויד, ולא בקברות המלכים. ...
14. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק כא)
וילך בדרך מלכי ישראל, כאשר עשו בית אחאב--כי בת-אחאב, הייתה לו אישה; ויעש הרע, בעיני יהוה.  ...
15. פסוק לב
(דברי הימים ב/פרק כ)
וילך, בדרך אביו אסא--ולא-סר ממנה:  לעשות הישר, בעיני יהוה.  ...
16. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק י)
וכל-ישראל, כי לא-שמע המלך להם, וישיבו העם את-המלך לאמור מה-לנו חלק בדויד ולא-נחלה בבן-ישי איש לאוהליך ישראל, עתה ראה ביתך דויד; וילך כל-ישראל, לאוהליו.     ...
17. פסוק ה
(דברי הימים ב/פרק י)
ויאמר אליהם, עוד שלושת ימים--ושובו אליי; וילך, העם.     ...
18. פסוק א
(דברי הימים ב/פרק י)
וילך רחבעם, שכמה:  כי שכם באו כל-ישראל, להמליך אותו.  ...
19. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק ח)
וילך שלמה חמת צובה, ויחזק עליה.  ...
20. פסוק ט
(דברי הימים א/פרק יא)
וילך דויד, הלוך וגדול; ויהוה צבאות, עימו.   ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>