ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 51 תוצאות

1. פסוק ג
(נחמיה/פרק ט)
ויקומו, על-עומדם, ויקראו בספר תורת יהוה אלוהיהם, רביעית היום; ורביעית מתוודים ומשתחווים, ליהוה אלוהיהם.   ...
2. פסוק יח
(נחמיה/פרק ח)
ויקרא בספר תורת האלוהים, יום ביום--מן-היום הראשון, עד היום האחרון; ויעשו-חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט.   ...
3. פסוק ח
(נחמיה/פרק ח)
ויקראו בספר בתורת האלוהים, מפורש; ושום שכל, ויבינו במקרא.   ...
4. פסוק ג
(נחמיה/פרק ח)
ויקרא-בו לפני הרחוב אשר לפני שער-המים, מן-האור עד-מחצית היום--נגד האנשים והנשים, והמבינים; ואוזני כל-העם, אל-ספר התורה.  ...
5. פסוק טז
(דנייאל/פרק ח)
ואשמע קול-אדם, בין אוליי; ויקרא, ויאמר, גבריאל, הבן להלז את-המראה.  ...
6. פסוק יח
(דנייאל/פרק ה)
אנת, מלכא; אלהא, עילאה, מלכותא ורבותא ויקרא והדרא, יהב לנבוכדנאצר אבוך.  ...
7. פסוק לז
(דנייאל/פרק ב)
אנת מלכא, מלך מלכיא:  די אלה שמיא, מלכותא חסנא ותוקפא ויקרא יהב-לך.  ...
8. פסוק יא
(אסתר/פרק ו)
וייקח המן את-הלבוש ואת-הסוס, וילבש את-מורדכיי; וירכיבהו, ברחוב העיר, ויקרא לפניו, ככה ייעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.  ...
9. פסוק יד
(איוב/פרק מב)
ויקרא שם האחת ימימה, ושם השנית קציעה; ושם השלישית, קרן הפוך.  ...
10. פסוק טז
(תהילים/פרק קה)
  ויקרא רעב, על-הארץ;    כל-מטה-לחם שבר.  ...
11. פסוק א
(תהילים/פרק נ)
  מזמור, לאסף:אל, אלוהים יהוה--    דיבר ויקרא-ארץ;ממזרח-שמש,    עד-מבואו.  ...
12. פסוק ל
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויעל המלך בית-יהוה וכל-איש יהודה ויושבי ירושלים, והכוהנים והלויים, וכל-העם, מגדול ועד-קטן; ויקרא באוזניהם, את-כל-דברי ספר הברית, הנמצא, בית יהוה.  ...
13. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק לד)
ויגד שפן הסופר, למלך לאמור--ספר נתן לי, חלקייהו הכוהן; ויקרא-בו שפן, לפני המלך.  ...
14. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק לב)
ויקראו בקול-גדול יהודית, על-עם ירושלים אשר על-החומה, לייראם, ולבהלם--למען, ילכדו את-העיר.  ...
15. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק כד)
ויקרא המלך, ליהוידע הראש, ויאמר לו מדוע לא-דרשת על-הלויים, להביא מיהודה ומירושלים את-משאת משה עבד-יהוה והקהל לישראל--לאוהל, העדות.  ...
16. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק כ)
ויירא, וייתן יהושפט את-פניו לדרוש ליהוה; ויקרא-צום, על-כל-יהודה.  ...
17. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק יח)
ויקרא מלך ישראל, אל-סריס אחד; ויאמר, מהר מיכיהו בן-ימלא.  ...
18. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק יד)
ויקרא אסא אל-יהוה אלוהיו, ויאמר, יהוה אין-עימך לעזור בין רב לאין כוח, עוזרנו יהוה אלוהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה:  יהוה אלוהינו אתה, אל-יעצור עימך אנוש.     ...
19. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק י)
וישלחו, ויקראו-לו, ויבוא ירובעם, וכל-ישראל; וידברו, אל-רחבעם לאמור.  ...
20. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק ג)
ויקם את-העמודים על-פני ההיכל, אחד מימין ואחד מהשמאל; ויקרא שם-הימני יכין, ושם השמאלי בועז.   ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>