ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק עא
(נחמיה/פרק ז)
ואשר נתנו, שארית העם--זהב דרכמונים שתי ריבוא, וכסף מנים אלפיים; וכותנות כוהנים, שישים ושבעה.   ...
2. פסוק ע
(נחמיה/פרק ז)
ומראשי האבות, נתנו לאוצר המלאכה--זהב, דרכמונים שתי ריבות; וכסף, מנים אלפיים ומאתיים.  ...
3. פסוק סט
(נחמיה/פרק ז)
ומקצת ראשי האבות, נתנו למלאכה--התרשתא נתן לאוצר, זהב דרכמונים אלף מזרקות חמישים, כותנות כוהנים, שלושים וחמש מאות.  ...
4. פסוק לג
(עזרא/פרק ח)
וביום הרביעי נשקל הכסף והזהב והכלים בבית אלוהינו, על יד-מרמות בן-אורייה הכוהן, ועימו, אלעזר בן-פינחס; ועימהם יוזבד בן-ישוע, ונועדיה בן-בינוי--הלויים.  ...
5. פסוק ל
(עזרא/פרק ח)
וקיבלו הכוהנים והלויים, משקל הכסף והזהב והכלים--להביא לירושלים, לבית אלוהינו.   ...
6. פסוק כח
(עזרא/פרק ח)
ואומרה אליהם, אתם קודש ליהוה, והכלים, קודש; והכסף והזהב נדבה, ליהוה אלוהי אבותיכם.  ...
7. פסוק כז
(עזרא/פרק ח)
וכפורי זהב עשרים, לאדרכונים אלף; וכלי נחושת מוצהב טובה, שניים--חמודות, כזהב.  ...
8. פסוק כו
(עזרא/פרק ח)
ואשקלה על-ידם כסף, כיכרים שש-מאות וחמישים, וכלי-כסף מאה, לכיכרים; זהב, מאה כיכר.  ...
9. פסוק כה
(עזרא/פרק ח)
ואשקולה להם, את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים--תרומת בית-אלוהינו, ההרימו המלך ויועציו ושריו, וכל-ישראל, הנמצאים.  ...
10. פסוק סט
(עזרא/פרק ב)
ככוחם, נתנו לאוצר המלאכה, זהב דרכמונים שש-ריבות ואלף,    וכסף מנים חמשת אלפים; וכותנות כוהנים, מאה.     ...
11. פסוק יא
(עזרא/פרק א)
כל-כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות; הכול העלה ששבצר, עם היעלות הגולה--מבבל, לירושלים.  ...
12. פסוק י
(עזרא/פרק א)
כפורי זהב, שלושים--    כפורי כסף משנים, ארבע מאות ועשרה; כלים אחרים, אלף.   ...
13. פסוק ט
(עזרא/פרק א)
ואלה, מספרם:  אגרטלי זהב שלושים, אגרטלי-כסף אלף, מחלפים, תשעה ועשרים.   ...
14. פסוק ו
(עזרא/פרק א)
וכל-סביבותיהם חיזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.   ...
15. פסוק ד
(עזרא/פרק א)
וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.  ...
16. פסוק מג
(דנייאל/פרק יא)
ומשל, במכמני הזהב והכסף, ובכול, חמודות מצריים--ולובים וכושים, במצעדיו.  ...
17. פסוק לח
(דנייאל/פרק יא)
ולאלוה, מעוזים, על-כנו, יכבד; ולאלוה אשר לא-ידעוהו אבותיו, יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה--ובחמודות.  ...
18. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
19. פסוק טו
(אסתר/פרק ח)
ומורדכיי יצא מלפני המלך, בלבוש מלכות תכלת וחור, ועטרת זהב גדולה, ותכריך בוץ וארגמן; והעיר שושן, צהלה ושמחה.  ...
20. פסוק ד
(אסתר/פרק ח)
ויושט המלך לאסתר, את שרביט הזהב; ותקם אסתר, ותעמוד לפני המלך.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>