ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... זכה ראש הממשלה לכתוב את הפסוק הראשון. הפסוק אותו בחר "וכיתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות..." (ישעיהו פרק ב'). ייחודו  של התנ"ך במרשתת בישראל, משאר ספרי התנ"ך הנכתבים בעולם , הוא בכך שכתיבתו ...
2. פסוק יב
(נחמיה/פרק ד)
והבונים--איש חרבו אסורים על-מותניו, ובונים; והתוקע בשופר, אצלי.  ...
3. פסוק ז
(נחמיה/פרק ד)
ואעמיד מתחתיות למקום, מאחרי לחומה--בצחיחים; ואעמיד את-העם למשפחות, עם-חרבותיהם רומחיהם וקשתותיהם.  ...
4. פסוק יז
(נחמיה/פרק ב)
ואומר אליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה, ושעריה ניצתו באש:  לכו, ונבנה את-חומת ירושלים, ולא-נהיה עוד, חרפה.  ...
5. פסוק ג
(נחמיה/פרק ב)
ואומר למלך, המלך לעולם יחיה; מדוע לא-יירעו פניי, אשר העיר בית-קברות אבותיי חרבה, ושעריה, אוכלו באש.  ...
6. פסוק ז
(עזרא/פרק ט)
מימי אבותינו, אנחנו באשמה גדולה--עד, היום הזה; ובעוונותינו ניתנו אנחנו מלכינו כוהנינו ביד מלכי הארצות, בחרב בשבי ובביזה ובבושת פנים--כהיום הזה.  ...
7. פסוק לג
(דנייאל/פרק יא)
ומשכילי עם, יבינו לרבים; ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה--ימים.  ...
8. פסוק ה
(אסתר/פרק ט)
ויכו היהודים בכל-אויביהם, מכת-חרב והרג ואבדן; ויעשו בשונאיהם, כרצונם.  ...
9. פסוק ט
(אסתר/פרק ז)
ויאמר חרבונה אחד מן-הסריסים לפני המלך, גם הנה-העץ אשר-עשה המן למורדכיי אשר דיבר-טוב על-המלך עומד בבית המן--גבוה, חמישים אמה; ויאמר המלך, תלוהו עליו.  ...
10. פסוק י
(אסתר/פרק א)
ביום, השביעי, כטוב לב-המלך, ביין--אמר למהומן ביזתא חרבונא בגתא ואבגתא, זתר וכרכס, שבעת הסריסים, המשרתים את-פני המלך אחשוורוש.  ...
11. פסוק ט
(איכה/פרק ה)
בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר.  ...
12. פסוק ט
(איכה/פרק ד)
טובים היו חללי-חרב, מחללי רעב:  שהם יזובו מדוקרים, מתנובות שדיי.     ...
13. פסוק כא
(איכה/פרק ב)
שכבו לארץ חוצות נער וזקן, בתולותיי ובחוריי נפלו בחרב; הרגת ביום אפך, טבחת לא חמלת.     ...
14. פסוק כ
(איכה/פרק א)
ראה יהוה כי-צר-לי, מעיי חומרמרו--נהפך ליבי בקרבי, כי מרה מריתי; מחוץ שיכלה-חרב, בבית כמוות.     ...
15. פסוק ח
(שיר השירים/פרק ג)
כולם אחוזי חרב, מלומדי מלחמה; איש חרבו על-ירכו, מפחד בלילות.  ...
16. פסוק יד
(משלי/פרק ל)
  דור, חרבות שיניו--    ומאכלות מתלעותיו:לאכול עניים מארץ;    ואביונים, מאדם.  ...
17. פסוק יח
(משלי/פרק כה)
  מפיץ וחרב, וחץ שנון--    איש עונה בריעהו, עד שקר.  ...
18. פסוק א
(משלי/פרק יז)
  טוב פת חרבה, ושלווה-בה--    מבית, מלא זבחי-ריב. ...
19. פסוק יח
(משלי/פרק יב)
  יש בוטה, כמדקרות חרב;    ולשון חכמים מרפא.  ...
20. פסוק ד
(משלי/פרק ה)
  ואחריתה, מרה כלענה;    חדה, כחרב פייות.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>