ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... במילים - "זכרה לי אלוהי לטובה". בברכה, ד"ר לאה נס סגנית השר לאזרחים וותיקים המשרד לאזרחים וותיקים יוצא לדרך ביוזמה לכתיבת "ספר התנ"ך של האזרחים ותיקים" במסגרת המפעל העולמי: "עמי העולם כותבים את התנ"ך". ...
2. פסוק לא
(נחמיה/פרק יג)
ולקורבן העצים בעיתים מזומנות, ולביכורים; זוכרה-לי אלוהיי, לטובה.  ...
3. פסוק ח
(נחמיה/פרק יג)
ויירע לי, מאוד; ואשליכה את-כל-כלי בית-טובייה, החוץ--מן-הלשכה.  ...
4. פסוק ז
(נחמיה/פרק יג)
ואבוא, לירושלים; ואבינה ברעה, אשר עשה אלישיב לטובייה--לעשות לו נשכה, בחצרי בית האלוהים.  ...
5. פסוק ד
(נחמיה/פרק יג)
ולפני מזה--אלישיב הכוהן, נתון בלשכת בית-אלוהינו:  קרוב, לטובייה.  ...
6. פסוק יא
(נחמיה/פרק יא)
שריה בן-חלקייה בן-משולם בן-צדוק, בן-מריות בן-אחיטוב--נגיד, בית האלוהים.  ...
7. פסוק לו
(נחמיה/פרק ט)
הנה אנחנו היום, עבדים; והארץ אשר-נתת לאבותינו, לאכול את-פרייה ואת-טובה--הנה אנחנו עבדים, עליה.  ...
8. פסוק לה
(נחמיה/פרק ט)
והם במלכותם ובטובך הרב אשר-נתת להם, ובארץ הרחבה והשמנה אשר-נתת לפניהם--לא עבדוך; ולא-שבו, ממעלליהם הרעים.  ...
9. פסוק כה
(נחמיה/פרק ט)
וילכדו ערים בצורות, ואדמה שמנה, ויירשו בתים מלאים-כל-טוב בורות חצובים כרמים וזיתים ועץ מאכל, לרוב; ויאכלו וישבעו וישמינו, ויתעדנו בטובך הגדול.  ...
10. פסוק כ
(נחמיה/פרק ט)
ורוחך, הטובה, נתת, להשכילם; ומנך לא-מנעת מפיהם, ומים נתת להם לצמאם.  ...
11. פסוק יג
(נחמיה/פרק ט)
ועל הר-סיניי ירדת, ודבר עימהם משמיים; ותיתן להם משפטים ישרים, ותורות אמת--חוקים ומצוות, טובים.  ...
12. פסוק סב
(נחמיה/פרק ז)
בני-דליה בני-טובייה, בני נקודא--שש מאות, וארבעים ושניים.   ...
13. פסוק יט
(נחמיה/פרק ו)
גם טובותיו, היו אומרים לפניי, ודבריי, היו מוציאים לו; איגרות שלח טובייה, לייראני. ...
14. פסוק יז
(נחמיה/פרק ו)
גם בימים ההם, מרבים חורי יהודה איגרותיהם, הולכות, על-טובייה; ואשר לטובייה, באות אליהם.  ...
15. פסוק יד
(נחמיה/פרק ו)
זוכרה אלוהיי לטובייה ולסנבלט, כמעשיו אלה; וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים, אשר היו מייראים אותי.  ...
16. פסוק יב
(נחמיה/פרק ו)
ואכירה, והנה לא-אלוהים שלחו:  כי הנבואה דיבר עליי, וטובייה וסנבלט שכרו.  ...
17. פסוק א
(נחמיה/פרק ו)
ויהי כאשר נשמע לסנבלט וטובייה ולגשם הערבי וליתר אויבינו, כי בניתי את-החומה, ולא-נותר בה, פרץ--גם עד-העת ההיא, דלתות לא-העמדתי בשערים.  ...
18. פסוק יט
(נחמיה/פרק ה)
זוכרה-לי אלוהיי, לטובה--כול אשר-עשיתי, על-העם הזה.   ...
19. פסוק ט
(נחמיה/פרק ה)
ואומר, לא-טוב הדבר אשר-אתם עושים:  הלוא ביראת אלוהינו תלכו, מחרפת הגויים אויבינו.  ...
20. פסוק א
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר שמע סנבלט וטובייה והערבים והעמונים והאשדודים, כי-עלתה ארוכה לחומות ירושלים--כי-החלו הפרוצים, להיסתם; וייחר להם, מאוד.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>