ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 51 תוצאות

1. פסוק כז
(דברי הימים א/פרק ז)
נון בנו, יהושוע בנו.  ...
2. פסוק יא
(זכריה/פרק ו)
ולקחת כסף-וזהב, ועשית עטרות; ושמת, בראש יהושוע בן-יהוצדק--הכוהן הגדול.  ...
3. פסוק ט
(זכריה/פרק ג)
כי הנה האבן, אשר נתתי לפני יהושוע--על-אבן אחת, שבעה עיניים; הנני מפתח פיתוחה, נאום יהוה צבאות, ומשתי את-עוון הארץ-ההיא, ביום אחד.  ...
4. פסוק ח
(זכריה/פרק ג)
שמע-נא יהושוע הכוהן הגדול, אתה וריעיך היושבים לפניך--כי-אנשי מופת, המה:  כי-הנני מביא את-עבדי, צמח.  ...
5. פסוק ו
(זכריה/פרק ג)
ויעד מלאך יהוה, ביהושוע לאמור.  ...
6. פסוק ג
(זכריה/פרק ג)
ויהושוע, היה לבוש בגדים צואים; ועומד, לפני המלאך.  ...
7. פסוק א
(זכריה/פרק ג)
ויראני, את-יהושוע הכוהן הגדול, עומד, לפני מלאך יהוה; והשטן עומד על-ימינו, לשטנו.  ...
8. פסוק ד
(חגיי/פרק ב)
ועתה חזק זרובבל נאום-יהוה וחזק יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול וחזק כל-עם הארץ, נאום-יהוה--ועשו:  כי-אני איתכם, נאום יהוה צבאות.  ...
9. פסוק ב
(חגיי/פרק ב)
אמור-נא, אל-זרובבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושוע בן-יהוצדק, הכוהן הגדול--ואל-שארית העם, לאמור.  ...
10. פסוק יד
(חגיי/פרק א)
ויער יהוה את-רוח זרובבל בן-שלתיאל פחת יהודה, ואת-רוח יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול, ואת-רוח, כול שארית העם; ויבואו ויעשו מלאכה, בבית-יהוה צבאות אלוהיהם.   ...
11. פסוק יב
(חגיי/פרק א)
וישמע זרובבל בן-שלתיאל ויהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול וכול שארית העם, בקול יהוה אלוהיהם, ועל-דברי חגיי הנביא, כאשר שלחו יהוה אלוהיהם; וייראו העם, מפני יהוה.  ...
12. פסוק א
(חגיי/פרק א)
בשנת שתיים, לדריווש המלך, בחודש השישי, ביום אחד לחודש--היה דבר-יהוה ביד-חגיי הנביא, אל-זרובבל בן-שאלתיאל פחת יהודה, ואל-יהושוע בן-יהוצדק הכוהן הגדול, לאמור.  ...
13. פסוק ח
(מלכים ב/פרק כג)
ויבא את-כל-הכוהנים, מערי יהודה, ויטמא את-הבמות אשר קיטרו-שמה הכוהנים, מגבע עד-באר שבע; ונתץ את-במות השערים, אשר-פתח שער יהושוע שר-העיר, אשר-על-שמאל איש, בשער העיר.  ...
14. פסוק לד
(מלכים א/פרק טז)
בימיו בנה חיאל, בית האלי--את-יריחו:  באבירם בכורו ייסדה, ובשגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר יהוה, אשר דיבר ביד יהושוע בן-נון.   ...
15. פסוק יח
(שמואל א/פרק ו)
ועכברי  הב, מספר כל-ערי פלשתים לחמשת הסרנים--מעיר מבצר, ועד כופר הפרזי; ועד אביל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון יהוה, עד היום הזה, בשדה יהושוע בית השמשי.   ...
16. פסוק יד
(שמואל א/פרק ו)
והעגלה באה אל-שדה יהושוע בית-השמשי, ותעמוד שם, ושם, אבן גדולה; ויבקעו, את-עצי העגלה, ואת-הפרות, העלו עולה ליהוה.   ...
17. פסוק כג
(שופטים/פרק ב)
וינח יהוה את-הגויים האלה, לבלתי הורישם מהר; ולא נתנם, ביד-יהושוע.   ...
18. פסוק כא
(שופטים/פרק ב)
גם-אני לא אוסיף, להוריש איש מפניהם, מן-הגויים אשר-עזב יהושוע, וימות.  ...
19. פסוק ח
(שופטים/פרק ב)
וימת יהושוע בן-נון, עבד יהוה, בן-מאה ועשר, שנים.  ...
20. פסוק ז
(שופטים/פרק ב)
ויעבדו העם את-יהוה, כול ימי יהושוע; וכול ימי הזקנים, אשר האריכו ימים אחרי יהושוע, אשר ראו את כל-מעשה יהוה הגדול, אשר עשה לישראל.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>