ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יד
(נחמיה/פרק יב)
למליכו, יונתן, לשבניה, יוסף.  ...
2. פסוק מב
(עזרא/פרק י)
שלום אמריה, יוסף.     ...
3. פסוק יח
(דנייאל/פרק י)
ויוסף וייגע-בי כמראה אדם, ויחזקני.  ...
4. פסוק ט
(משלי/פרק ט)
  תן לחכם, ויחכם-עוד;    הודע לצדיק, ויוסף לקח. ...
5. פסוק ה
(משלי/פרק א)
  ישמע חכם, ויוסף לקח;    ונבון, תחבולות יקנה. ...
6. פסוק י
(איוב/פרק מב)
ויהוה, שב את שבות איוב, בהתפללו, בעד ריעיהו; ויוסף יהוה את כל אשר לאיוב, למשנה.  ...
7. פסוק א
(איוב/פרק לו)
                  ויוסף אליהוא, ויאמר.  ...
8. פסוק א
(איוב/פרק כט)
                  ויוסף איוב, שאת משלו; ויאמר.  ...
9. פסוק א
(איוב/פרק כז)
                  ויוסף איוב, שאת משלו; ויאמר.  ...
10. פסוק יד
(תהילים/פרק קטו)
  יוסף יהוה עליכם;    עליכם, ועל בניכם.  ...
11. פסוק יז
(תהילים/פרק קה)
  שלח לפניהם איש;    לעבד, נמכר יוסף.  ...
12. פסוק ב
(תהילים/פרק פ)
  רועה ישראל, האזינה--    נוהג כצאן יוסף;יושב הכרובים    הופיעה.  ...
13. פסוק סז
(תהילים/פרק עח)
  וימאס, באוהל יוסף;    ובשבט אפריים, לא בחר.  ...
14. פסוק טז
(תהילים/פרק עז)
  גאלת בזרוע עמך;    בני-יעקוב ויוסף סלה.  ...
15. פסוק כב
(דברי הימים ב/פרק כח)
ובעת הצר לו, ויוסף למעול ביהוה:  הוא, המלך אחז.  ...
16. פסוק ט
(דברי הימים א/פרק כה)
וייצא הגורל הראשון, לאסף--ליוסף;    גדליהו, השני--הוא-ואחיו  ניו, שנים עשר.     ...
17. פסוק ב
(דברי הימים א/פרק כה)
לבני אסף, זכור ויוסף ונתניה ואשראלה--בני אסף:  על, יד-אסף, הניבא, על-ידי המלך.  ...
18. פסוק ג
(דברי הימים א/פרק כא)
ויאמר יואב, יוסף יהוה על-עמו כהם מאה פעמים--הלוא אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים; למה יבקש זאת אדוני, למה יהיה לאשמה לישראל.  ...
19. פסוק כט
(דברי הימים א/פרק ז)
ועל-ידי בני-מנשה, בית-שאן ובנותיה תענך ובנותיה, מגידו ובנותיה, דור ובנותיה; באלה, ישבו, בני יוסף, בן-ישראל.   ...
20. פסוק ב
(דברי הימים א/פרק ה)
כי יהודה גבר באחיו, ולנגיד ממנו; והבכורה, ליוסף.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>