ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק לז
(נחמיה/פרק יב)
ועל שער העין ונגדם, עלו על-מעלות עיר דויד, במעלה, לחומה:  מעל לבית דויד, ועד שער המים מזרח.  ...
2. פסוק טז
(נחמיה/פרק יא)
ושבתיי ויוזבד על-המלאכה החיצונה, לבית האלוהים, מראשי, הלויים.  ...
3. פסוק יב
(נחמיה/פרק יא)
ואחיהם, עושי המלאכה לבית--שמונה מאות, עשרים ושניים; ועדיה בן-ירוחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה, בן-פשחור בן-מלכייה.  ...
4. פסוק לט
(נחמיה/פרק י)
והיה הכוהן בן-אהרון עם-הלויים, בעשר הלויים; והלויים יעלו את-מעשר המעשר, לבית אלוהינו, אל-הלשכות, לבית האוצר.  ...
5. פסוק לז
(נחמיה/פרק י)
ואת-בכורות בנינו ובהמתנו, ככתוב בתורה; ואת-בכורי בקרינו וצאננו, להביא לבית אלוהינו, לכוהנים, המשרתים בבית אלוהינו.  ...
6. פסוק לו
(נחמיה/פרק י)
ולהביא את-ביכורי אדמתנו, וביכורי כל-פרי כל-עץ--שנה בשנה:  לבית, יהוה.  ...
7. פסוק לה
(נחמיה/פרק י)
והגורלות הפלנו על-קורבן העצים, הכוהנים הלויים והעם--להביא לבית אלוהינו לבית-אבותינו לעיתים מזומנים, שנה בשנה:  לבער, על-מזבח יהוה אלוהינו, ככתוב, בתורה.  ...
8. פסוק לט
(נחמיה/פרק ז)
הכוהנים:  בני ידעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלושה.     ...
9. פסוק ח
(נחמיה/פרק ב)
ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.  ...
10. פסוק טז
(עזרא/פרק י)
ויעשו-כן, בני הגולה, וייבדלו עזרא הכוהן אנשים ראשי האבות לבית אבותם, וכולם בשמות; ויישבו, ביום אחד לחודש העשירי, לדריווש, הדבר.  ...
11. פסוק ל
(עזרא/פרק ח)
וקיבלו הכוהנים והלויים, משקל הכסף והזהב והכלים--להביא לירושלים, לבית אלוהינו.   ...
12. פסוק יז
(עזרא/פרק ח)
ואצווה אותם על-אידו הראש, בכסיפיא המקום; ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אידו אחיו הנתינים, בכסיפיא המקום--להביא-לנו משרתים, לבית אלוהינו.  ...
13. פסוק כג
(עזרא/פרק ז)
כל-די, מן-טעם אלה שמיא, יתעביד אדרזדא, לבית אלה שמיא:  די-למה להוי קצף, על-מלכות מלכא ובנוהי.  ...
14. פסוק טז
(עזרא/פרק ז)
וכול, כסף ודהב, די תהשכח, בכול מדינת בבל--עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין, לבית אלההום די בירושלם.  ...
15. פסוק ח
(עזרא/פרק ה)
ידיע להוי למלכא, די-אזלנא ליהוד מדינתא לבית אלהא רבא, והוא מתבני אבן גלל, ואע מיתשם בכותליא; ועבידתא דך אוספרנא מתעבדא, ומצלח בידהום.   ...
16. פסוק סח
(עזרא/פרק ב)
ומראשי, האבות, בבואם, לבית יהוה אשר בירושלים--התנדבו לבית האלוהים, להעמידו על-מכונו.  ...
17. פסוק לו
(עזרא/פרק ב)
הכוהנים:  בני ידעיה לבית ישוע, תשע מאות שבעים ושלושה.     ...
18. פסוק ד
(עזרא/פרק א)
וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.  ...
19. פסוק יא
(דנייאל/פרק ו)
ודנייאל כדי ידע די-רשים כתבא, על לביתיה, וכווין פתיחן ליה בעיליתיה, נגד ירושלם; וזמנין תלתה ביומא הוא בריך על-ברכוהי, ומצלי ומודי קודם אלהיה, כל-קוביל די-הוה עביד, מן-קדמת דנה.   ...
20. פסוק י
(דנייאל/פרק ה)
מלכתא--לוקביל מילי מלכא ורברבנוהי, לבית משתיא עלת; ענת מלכתא ואמרת, מלכא לעלמין חיי--אל-יבהלוך רעיונך, וזיווך אל-ישתנו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>