ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ב
(נחמיה/פרק יג)
כי לא קידמו את-בני ישראל, בלחם ובמים; וישכור עליו את-בלעם לקללו, ויהפוך אלוהינו הקללה לברכה.  ...
2. פסוק לד
(נחמיה/פרק י)
ללחם המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד השבתות החודשים למועדים, ולקודשים ולחטאות--לכפר, על-ישראל; וכול, מלאכת בית-אלוהינו.   ...
3. פסוק טו
(נחמיה/פרק ט)
ולחם משמיים נתת להם, לרעבם, ומים מסלע הוצאת להם, לצמאם; ותאמר להם, לבוא לרשת את-הארץ, אשר-נשאת את-ידך, לתת להם.  ...
4. פסוק כו
(נחמיה/פרק ז)
אנשי בית-לחם ונטופה, מאה שמונים ושמונה.     ...
5. פסוק יח
(נחמיה/פרק ה)
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  ...
6. פסוק טו
(נחמיה/פרק ה)
והפחות הראשונים אשר-לפניי הכבידו על-העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים--גם נעריהם, שלטו על-העם; ואני לא-עשיתי כן, מפני יראת אלוהים.  ...
7. פסוק יד
(נחמיה/פרק ה)
גם מיום אשר-ציווה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחיי, לחם הפחה לא אכלתי.  ...
8. פסוק יד
(נחמיה/פרק ד)
במקום, אשר תשמעו את-קול השופר, שמה, תיקבצו אלינו; אלוהינו, יילחם לנו.  ...
9. פסוק ב
(נחמיה/פרק ד)
ויקשרו כולם יחדיו, לבוא להילחם בירושלים, ולעשות לו, תועה.  ...
10. פסוק ו
(עזרא/פרק י)
ויקם עזרא, מלפני בית האלוהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.   ...
11. פסוק כא
(עזרא/פרק ב)
בני בית-לחם, מאה עשרים ושלושה.     ...
12. פסוק יא
(דנייאל/פרק יא)
ויתמרמר, מלך הנגב, ויצא, ונלחם עימו עם-מלך הצפון; והעמיד המון רב, וניתן ההמון בידו.  ...
13. פסוק כ
(דנייאל/פרק י)
ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להילחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יוון בא.  ...
14. פסוק ג
(דנייאל/פרק י)
לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא-בא אל-פי--וסוך לא-סכתי:  עד-מלאות, שלושת שבועים ימים.   ...
15. פסוק א
(דנייאל/פרק ה)
בלשאצר מלכא, עבד לחם רב, לרברבנוהי, אלף; ולוקביל אלפא, חמרא שתי.  ...
16. פסוק ו
(איכה/פרק ה)
מצריים נתנו יד, אשור לשבוע לחם.  ...
17. פסוק ד
(איכה/פרק ד)
דבק לשון יונק אל-חיכו, בצמא; עוללים שאלו לחם, פורש אין להם.     ...
18. פסוק יא
(איכה/פרק א)
כל-עמה נאנחים מבקשים לחם, נתנו מחמדיהם באוכל להשיב נפש; ראה יהוה והביטה, כי הייתי זוללה.     ...
19. פסוק יט
(קוהלת/פרק י)
לשחוק עושים לחם, ויין ישמח חיים; והכסף, יענה את-הכול.  ...
20. פסוק יא
(קוהלת/פרק ט)
שבתי וראה תחת-השמש, כי לא לקלים המרוץ ולא לגיבורים המלחמה וגם לא לחכמים לחם וגם לא לנבונים עושר, וגם לא ליודעים, חן:  כי-עת ופגע, יקרה את-כולם.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>