ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ג
(נחמיה/פרק ט)
ויקומו, על-עומדם, ויקראו בספר תורת יהוה אלוהיהם, רביעית היום; ורביעית מתוודים ומשתחווים, ליהוה אלוהיהם.   ...
2. פסוק ט
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכוהן הסופר והלויים המבינים את-העם לכל-העם, היום קדוש-הוא ליהוה אלוהיכם--אל-תתאבלו, ואל-תבכו:  כי בוכים כל-העם, כשומעם את-דברי התורה.  ...
3. פסוק ו
(נחמיה/פרק ח)
ויברך עזרא, את-יהוה האלוהים הגדול; ויענו כל-העם אמן אמן, במועל ידיהם, וייקדו וישתחוו ליהוה, אפיים ארצה.  ...
4. פסוק יא
(עזרא/פרק י)
ועתה, תנו תודה ליהוה אלוהי-אבותיכם--ועשו רצונו; והיבדלו מעמי הארץ, ומן-הנשים הנוכרייות.  ...
5. פסוק לה
(עזרא/פרק ח)
הבאים מהשבי בני-הגולה הקריבו עולות לאלוהי ישראל, פרים שנים-עשר על-כל-ישראל אילים תשעים ושישה כבשים שבעים ושבעה, צפירי חטאת, שנים עשר:  הכול, עולה ליהוה.   ...
6. פסוק כח
(עזרא/פרק ח)
ואומרה אליהם, אתם קודש ליהוה, והכלים, קודש; והכסף והזהב נדבה, ליהוה אלוהי אבותיכם.  ...
7. פסוק כא
(עזרא/פרק ו)
ויאכלו בני-ישראל, השבים מהגולה, וכול הנבדל מטומאת גויי-הארץ, אליהם--לדרוש, ליהוה אלוהי ישראל.  ...
8. פסוק ג
(עזרא/פרק ד)
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.  ...
9. פסוק א
(עזרא/פרק ד)
וישמעו, צרי יהודה ובנימין:  כי-בני הגולה בונים היכל, ליהוה אלוהי ישראל.  ...
10. פסוק יא
(עזרא/פרק ג)
ויענו בהלל ובהודות ליהוה, כי טוב--כי-לעולם חסדו, על-ישראל; וכל-העם הריעו תרועה גדולה בהלל, ליהוה, על, הוסד בית-יהוה.  ...
11. פסוק ו
(עזרא/פרק ג)
מיום אחד, לחודש השביעי, החלו, להעלות עולות ליהוה; והיכל יהוה, לא יוסד.  ...
12. פסוק ה
(עזרא/פרק ג)
ואחרי-כן עולת תמיד, ולחודשים, ולכל-מועדי יהוה, המקודשים; ולכול מתנדב נדבה, ליהוה.  ...
13. פסוק ג
(עזרא/פרק ג)
ויכינו המזבח, על-מכונותיו, כי באימה עליהם, מעמי הארצות; ויעלו עליו עולות ליהוה, עולות לבוקר ולערב.  ...
14. פסוק ד
(דנייאל/פרק ט)
ואתפללה ליהוה אלוהיי, ואתוודה; ואומרה, אנא אדוניי האל הגדול והנורא, שומר הברית והחסד, לאוהביו ולשומרי מצוותיו.  ...
15. פסוק י
(רות/פרק ג)
ויאמר, ברוכה את ליהוה בתי--היטבת חסדך האחרון, מן-הראשון:  לבלתי-לכת, אחרי הבחורים--אם-דל, ואם-עשיר.  ...
16. פסוק כ
(רות/פרק ב)
ותאמר נועמי לכלתה, ברוך הוא ליהוה, אשר לא-עזב חסדו, את-החיים ואת-המתים; ותאמר לה נועמי, קרוב לנו האיש--מגואלינו, הוא.  ...
17. פסוק לא
(משלי/פרק כא)
  סוס--מוכן, ליום מלחמה;    וליהוה, התשועה. ...
18. פסוק ג
(משלי/פרק כא)
  עשה, צדקה ומשפט--    נבחר ליהוה מזבח.  ...
19. פסוק כב
(משלי/פרק כ)
  אל-תאמר אשלמה-רע;    קווה ליהוה, ויושע לך.  ...
20. פסוק יא
(משלי/פרק טז)
  פלס, ומאזני משפט--ליהוה;    מעשהו, כל-אבני-כיס. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>