ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כד
(נחמיה/פרק יא)
ופתחיה בן-משיזבאל מבני-זרח בן-יהודה, ליד המלך, לכל-דבר, לעם.  ...
2. פסוק לב
(נחמיה/פרק ט)
ועתה אלוהינו האל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד--אל-ימעט לפניך את כל-התלאה אשר-מצאתנו למלכינו לשרינו ולכוהנינו ולנביאינו ולאבותינו, ולכל-עמך:  מימי מלכי אשור, עד היום הזה.  ...
3. פסוק כא
(נחמיה/פרק ט)
וארבעים שנה כילכלתם במדבר, לא חסרו; שלמותיהם לא בלו, ורגליהם לא בצקו.  ...
4. פסוק יג
(נחמיה/פרק ח)
וביום השני נאספו ראשי האבות לכל-העם, הכוהנים והלויים, אל-עזרא, הסופר--ולהשכיל, אל-דברי התורה.  ...
5. פסוק יא
(נחמיה/פרק ח)
והלויים מחשים לכל-העם, לאמור הסו--כי היום, קדוש; ואל-תיעצבו.  ...
6. פסוק ט
(נחמיה/פרק ח)
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכוהן הסופר והלויים המבינים את-העם לכל-העם, היום קדוש-הוא ליהוה אלוהיכם--אל-תתאבלו, ואל-תבכו:  כי בוכים כל-העם, כשומעם את-דברי התורה.  ...
7. פסוק יד
(עזרא/פרק י)
יעמדו-נא שרינו לכל-הקהל וכול אשר בערינו, ההושיב נשים נוכרייות יבוא לעיתים מזומנים, ועימהם זקני-עיר ועיר, ושופטיה:  עד להשיב חרון אף-אלוהינו, ממנו--עד, לדבר הזה.   ...
8. פסוק כא
(עזרא/פרק ח)
ואקרא שם צום על-הנהר אהווא, להתענות לפני אלוהינו--לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל-רכושנו.  ...
9. פסוק כח
(עזרא/פרק ז)
ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי.  ...
10. פסוק כה
(עזרא/פרק ז)
ואנת עזרא, כחוכמת אלהך די-בידך מני שפטין ודיינין די-להוון דיינין לכל-עמא די בעבר נהרה, לכל-ידעי, דתי אלהך; ודי לא ידע, תהודעון.  ...
11. פסוק כ
(עזרא/פרק ו)
כי היטהרו הכוהנים והלויים, כאחד--כולם טהורים; וישחטו הפסח לכל-בני הגולה, ולאחיהם הכוהנים ולהם.  ...
12. פסוק ה
(עזרא/פרק ג)
ואחרי-כן עולת תמיד, ולחודשים, ולכל-מועדי יהוה, המקודשים; ולכול מתנדב נדבה, ליהוה.  ...
13. פסוק א
(עזרא/פרק א)
ובשנת אחת, לכורש מלך פרס, לכלות דבר-יהוה, מפי ירמיה:  העיר יהוה, את-רוח כורש מלך-פרס, ויעבר-קול בכל-מלכותו, וגם-במכתב לאמור.  ...
14. פסוק כד
(דנייאל/פרק ט)
שבועים שבעים נחתך על-עמך ועל-עיר קודשך, לכלא הפשע ולהתם חטאת ולכפר עוון, ולהביא, צדק עולמים; ולחתום חזון ונביא, ולמשוח קודש קודשים.  ...
15. פסוק טז
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי, ככל-צדקותיך ישוב-נא אפך וחמתך, מעירך ירושלים, הר-קודשך:  כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל-סביבותינו.  ...
16. פסוק ז
(דנייאל/פרק ט)
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.  ...
17. פסוק כו
(דנייאל/פרק ו)
באדיין דריווש מלכא, כתב לכל-עממיא אומיא ולישניא די-דיירין בכל-ארעא--שלמכון ישגי.  ...
18. פסוק יז
(דנייאל/פרק ד)
אילנא די חזייתה, די רבה ותקיף; ורומיה ימטי לשמיא, וחזותיה לכל-ארעא.  ...
19. פסוק לא
(דנייאל/פרק ג)
נבוכדנאצר מלכא, לכל-עממיא אומיא ולישניא די-דיירין בכל-ארעא--שלמכון ישגי.  ...
20. פסוק כח
(דנייאל/פרק ג)
עני נבוכדנאצר ואמר, בריך אלההון די-שדרך מישך ועביד נגו, די-שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי, די התרחיצו עלוהי; ומילת מלכא, שניו, ויהבו גשמהון די לא-יפלחון ולא-יסגדון לכל-אלה, להן לאלההון.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>