ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כז
(נחמיה/פרק יג)
ולכם הנשמע, לעשות את כל-הרעה הגדולה הזאת--למעול, באלוהינו:  להושיב, נשים נוכרייות.  ...
2. פסוק כה
(נחמיה/פרק יג)
ואריב עימם ואקללם, ואכה מהם אנשים ואמרטם; ואשביעם באלוהים, אם-תיתנו בנותיכם לבניהם, ואם-תשאו מבנותיהם, לבניכם ולכם.  ...
3. פסוק כ
(נחמיה/פרק ב)
ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים. ...
4. פסוק ג
(עזרא/פרק ד)
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.  ...
5. פסוק י
(דנייאל/פרק א)
ויאמר שר הסריסים, לדנייאל--ירא אני את-אדוני המלך, אשר מינה את-מאכלכם ואת-משתיכם:  אשר למה יראה את-פניכם זועפים, מן-הילדים אשר כגילכם, וחייבתם את-ראשי, למלך.  ...
6. פסוק יא
(רות/פרק א)
ותאמר נועמי שובנה בנותיי, למה תלכנה עימי:  העוד-לי בנים במעיי, והיו לכם לאנשים.  ...
7. פסוק ט
(רות/פרק א)
ייתן יהוה, לכם, ומצאנה מנוחה, אישה בית אישה; ותישק להן, ותישאנה קולן ותבכינה.  ...
8. פסוק ב
(משלי/פרק ד)
  כי לקח טוב, נתתי לכם;    תורתי, אל-תעזובו.  ...
9. פסוק כג
(משלי/פרק א)
  תשובו, לתוכחתי:    הנה אביעה לכם רוחי; אודיעה דבריי אתכם.  ...
10. פסוק ח
(איוב/פרק מב)
ועתה קחו לכם שבעה פרים ושבעה אילים ולכו אל עבדי איוב, והעליתם עולה בעדכם, ואיוב עבדי, יתפלל עליכם:  כי אם פניו אשא, לבלתי עשות עימכם נבלה--כי לא דיברתם אליי נכונה, כעבדי איוב.  ...
11. פסוק יב
(איוב/פרק כז)
  הן-אתם כולכם חזיתם;    ולמה-זה, הבל תהבלו.  ...
12. פסוק כט
(איוב/פרק יט)
  גורו לכם, מפני-חרב--כי-חמה, עוונות חרב:    למען תדעון שדון. ...
13. פסוק ב
(איוב/פרק טז)
  שמעתי כאלה רבות;    מנחמי עמל כולכם.  ...
14. פסוק ה
(איוב/פרק יג)
  מי-ייתן, החרש תחרישון;    ותהי לכם לחכמה.  ...
15. פסוק ד
(איוב/פרק יג)
  ואולם, אתם טופלי-שקר;    רופאי אליל כולכם.  ...
16. פסוק ב
(תהילים/פרק קמט)
  ישמח ישראל בעושיו;    בני-ציון, יגילו במלכם.  ...
17. פסוק ב
(תהילים/פרק קכז)
  שוא לכם משכימי קום,    מאחרי-שבת--אוכלי,    לחם העצבים;כן ייתן לידידו    שינה.  ...
18. פסוק ו
(תהילים/פרק פב)
  אני-אמרתי, אלוהים אתם;    ובני עליון כולכם. ...
19. פסוק ד
(תהילים/פרק סב)
  עד-אנה, תהותתו על-איש--    תרצחו כולכם:כקיר נטוי;    גדר, הדחויה.  ...
20. פסוק יא
(תהילים/פרק ז)
  מגיני על-אלוהים;    מושיע, ישרי-לב.
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>