ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק לה
(נחמיה/פרק י)
והגורלות הפלנו על-קורבן העצים, הכוהנים הלויים והעם--להביא לבית אלוהינו לבית-אבותינו לעיתים מזומנים, שנה בשנה:  לבער, על-מזבח יהוה אלוהינו, ככתוב, בתורה.  ...
2. פסוק יד
(נחמיה/פרק ו)
זוכרה אלוהיי לטובייה ולסנבלט, כמעשיו אלה; וגם לנועדיה הנביאה וליתר הנביאים, אשר היו מייראים אותי.  ...
3. פסוק ח
(נחמיה/פרק ה)
ואומרה להם, אנחנו קנינו את-אחינו היהודים הנמכרים לגויים כדי בנו, וגם-אתם תמכרו את-אחיכם, ונמכרו-לנו; ויחרישו, ולא מצאו דבר.   ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ד)
גם בעת ההיא, אמרתי לעם--איש ונערו, ילינו בתוך ירושלים; והיו-לנו הלילה משמר, והיום מלאכה.  ...
5. פסוק יד
(נחמיה/פרק ד)
במקום, אשר תשמעו את-קול השופר, שמה, תיקבצו אלינו; אלוהינו, יילחם לנו.  ...
6. פסוק ט
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-שמעו אויבינו, כי-נודע לנו, ויפר האלוהים, את-עצתם; ונשב כולנו אל-החומה, איש אל-מלאכתו.  ...
7. פסוק ו
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-באו היהודים, היושבים אצלם; ויאמרו לנו עשר פעמים, מכל-המקומות אשר-תשובו עלינו.  ...
8. פסוק טו
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חוזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואת חומת בריכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.     ...
9. פסוק כ
(נחמיה/פרק ב)
ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים. ...
10. פסוק יט
(נחמיה/פרק ב)
וישמע סנבלט החורוני וטובייה העבד העמוני, וגשם הערבי, וילעיגו לנו, ויבזו עלינו; ויאמרו, מה-הדבר הזה אשר אתם עושים--העל המלך, אתם מורדים.  ...
11. פסוק ז
(נחמיה/פרק א)
חבול, חבלנו לך; ולא-שמרנו את-המצוות, ואת-החוקים ואת-המשפטים, אשר ציווית, את-משה עבדך.  ...
12. פסוק ב
(עזרא/פרק י)
ויען שכניה בן-יחיאל מבני עילם, ויאמר לעזרא--אנחנו מעלנו באלוהינו, ונושב נשים נוכרייות מעמי הארץ; ועתה יש-מקוה לישראל, על-זאת.  ...
13. פסוק יג
(עזרא/פרק ט)
ואחרי, כל-הבא עלינו, במעשינו הרעים, ובאשמתנו הגדולה:  כי אתה אלוהינו, חשכת למטה מעוונינו, ונתת לנו פליטה, כזאת.  ...
14. פסוק ט
(עזרא/פרק ט)
כי-עבדים אנחנו--ובעבדותנו, לא עזבנו אלוהינו; ויט-עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת-לנו מחיה, לרומם את-בית אלוהינו ולהעמיד את-חורבותיו, ולתת-לנו גדר, ביהודה ובירושלים.   ...
15. פסוק ח
(עזרא/פרק ט)
ועתה כמעט-רגע הייתה תחינה מאת יהוה אלוהינו, להשאיר לנו פליטה, ולתת-לנו יתד, במקום קודשו--להאיר עינינו אלוהינו, ולתיתנו מחיה מעט בעבדותנו.  ...
16. פסוק לא
(עזרא/פרק ח)
וניסעה מנהר אהווא, בשנים עשר לחודש הראשון--ללכת, ירושלים; ויד-אלוהינו, הייתה עלינו, ויצילנו, מכף אויב ואורב על-הדרך.  ...
17. פסוק כג
(עזרא/פרק ח)
ונצומה ונבקשה מאלוהינו, על-זאת; וייעתר, לנו.  ...
18. פסוק כא
(עזרא/פרק ח)
ואקרא שם צום על-הנהר אהווא, להתענות לפני אלוהינו--לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל-רכושנו.  ...
19. פסוק יח
(עזרא/פרק ח)
ויביאו לנו כיד-אלוהינו הטובה עלינו, איש שכל--מבני מחלי, בן-לוי בן-ישראל; ושרביה ובניו ואחיו, שמונה עשר.  ...
20. פסוק יז
(עזרא/פרק ח)
ואצווה אותם על-אידו הראש, בכסיפיא המקום; ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אידו אחיו הנתינים, בכסיפיא המקום--להביא-לנו משרתים, לבית אלוהינו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>