ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ג
(נחמיה/פרק ב)
ואומר למלך, המלך לעולם יחיה; מדוע לא-יירעו פניי, אשר העיר בית-קברות אבותיי חרבה, ושעריה, אוכלו באש.  ...
2. פסוק יא
(עזרא/פרק ג)
ויענו בהלל ובהודות ליהוה, כי טוב--כי-לעולם חסדו, על-ישראל; וכל-העם הריעו תרועה גדולה בהלל, ליהוה, על, הוסד בית-יהוה.  ...
3. פסוק ג
(דנייאל/פרק יב)
והמשכילים--יזהירו, כזוהר הרקיע; ומצדיקי, הרבים, ככוכבים, לעולם ועד.  ...
4. פסוק א
(דנייאל/פרק יב)
ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר. 
5. פסוק יט
(איכה/פרק ה)
אתה יהוה לעולם תשב, כיסאך לדור ודור.  ...
6. פסוק לא
(איכה/פרק ג)
כי לא יזנח לעולם, אדוניי.  ...
7. פסוק ו
(קוהלת/פרק ט)
גם אהבתם גם-שנאתם גם-קנאתם, כבר אבדה; וחלק אין-להם עוד לעולם, בכול אשר-נעשה תחת השמש.  ...
8. פסוק יד
(קוהלת/פרק ג)
ידעתי, כי כל-אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם--עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע; והאלוהים עשה, שייראו מלפניו.  ...
9. פסוק טז
(קוהלת/פרק ב)
כי אין זכרון לחכם עם-הכסיל, לעולם:  בשכבר הימים הבאים, הכול נשכח, ואיך ימות החכם, עם-הכסיל.  ...
10. פסוק ד
(קוהלת/פרק א)
דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת.  ...
11. פסוק כד
(משלי/פרק כז)
  כי לא לעולם חוסן;    ואם-נזר, לדור ודור.  ...
12. פסוק ל
(משלי/פרק י)
  צדיק, לעולם בל-יימוט;    ורשעים, לא ישכנו-ארץ.  ...
13. פסוק טז
(איוב/פרק ז)
  מאסתי, לא-לעולם אחיה;    חדל ממני, כי-הבל ימיי.  ...
14. פסוק ו
(תהילים/פרק קמח)
  ויעמידם לעד לעולם;    חוק-נתן, ולא יעבור.  ...
15. פסוק י
(תהילים/פרק קמו)
  ימלוך יהוה, לעולם--    אלוהייך ציון, לדור ודור:הללו-יה.  ...
16. פסוק ו
(תהילים/פרק קמו)
  עושה, שמיים וארץ--    את-הים ואת-כל-אשר-בם;השומר אמת    לעולם.  ...
17. פסוק כא
(תהילים/פרק קמה)
  תהילת יהוה, ידבר-פי:    ויברך כל-בשר, שם קודשו--לעולם ועד. ...
18. פסוק ב
(תהילים/פרק קמה)
  בכל-יום אברכך;    ואהללה שמך, לעולם ועד.  ...
19. פסוק א
(תהילים/פרק קמה)
  תהילה, לדויד:ארוממך אלוהיי המלך;    ואברכה שמך, לעולם ועד.  ...
20. פסוק ח
(תהילים/פרק קלח)
  יהוה, יגמור בעדי:    יהוה, חסדך לעולם; מעשי ידיך אל-תרף. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>