ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... העבר, עם האינטרנט והמחשב, סמלי המודרנה והקידמה. אני מאמינה כי בקרוב מאוד ייבחרו 23,127, פסוקי התנ"ך  על ידי אזרחינו הוותיקים. מבראשית ברא..הפותח את התנ"ך. ועד האחרון בספרי התנ"ך- נחמיה, החותם ...
2. פסוק ח
(נחמיה/פרק יג)
ויירע לי, מאוד; ואשליכה את-כל-כלי בית-טובייה, החוץ--מן-הלשכה.  ...
3. פסוק יז
(נחמיה/פרק ח)
ויעשו כל-הקהל השבים מן-השבי סוכות, ויישבו בסוכות--כי לא-עשו מימי ישוע בן-נון כן בני ישראל, עד היום ההוא; ותהי שמחה, גדולה מאוד.  ...
4. פסוק טז
(נחמיה/פרק ו)
ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, וייראו כל-הגויים אשר סביבותינו, וייפלו מאוד בעיניהם; ויידעו--כי מאת אלוהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  ...
5. פסוק ו
(נחמיה/פרק ה)
וייחר לי, מאוד, כאשר שמעתי את-זעקתם, ואת הדברים האלה.  ...
6. פסוק א
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר שמע סנבלט וטובייה והערבים והעמונים והאשדודים, כי-עלתה ארוכה לחומות ירושלים--כי-החלו הפרוצים, להיסתם; וייחר להם, מאוד.  ...
7. פסוק ב
(נחמיה/פרק ב)
ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים, ואתה אינך חולה--אין זה, כי-אם רוע לב; ואירא, הרבה מאוד.  ...
8. פסוק א
(נחמיה/פרק א)
דברי נחמיה, בן-חכליה:  ויהי בחודש-כסליו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה. 
9. פסוק א
(עזרא/פרק י)
וכהתפלל עזרא, וכהתוודותו, בוכה ומתנפל, לפני בית האלוהים:  נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאוד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו העם, הרבה-בכה.   ...
10. פסוק כה
(דנייאל/פרק יא)
ויער כוחו ולבבו על-מלך הנגב, בחיל גדול, ומלך הנגב יתגרה למלחמה, בחיל-גדול ועצום עד-מאוד; ולא יעמוד, כי-יחשבו עליו מחשבות.  ...
11. פסוק ח
(דנייאל/פרק ח)
וצפיר העיזים, הגדיל עד-מאוד; וכעוצמו, נשברה הקרן הגדולה, ותעלינה חזות ארבע תחתיה, לארבע רוחות השמיים.  ...
12. פסוק ד
(אסתר/פרק ד)
ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה, מאוד; ותשלח בגדים להלביש את-מורדכיי, ולהסיר שקו מעליו--ולא קיבל.  ...
13. פסוק יב
(אסתר/פרק א)
ותמאן המלכה ושתי, לבוא בדבר המלך, אשר, ביד הסריסים; ויקצוף המלך מאוד, וחמתו בערה בו.   ...
14. פסוק ב
(אסתר/פרק א)
בימים, ההם--כשבת המלך אחשוורוש, על כיסא מלכותו, אשר, בשושן הבירה. 
15. פסוק כב
(איכה/פרק ה)
כי אם-מאוס מאסתנו, קצפת עלינו עד-מאוד.   ...
16. פסוק א
(שיר השירים/פרק ה)
באתי לגני, אחותי כלה--אריתי מורי עם-בשמי, אכלתי יערי עם-דבשי שתיתי ייני עם-חלבי; אכלו ריעים, שתו ושכרו דודים. 
17. פסוק יב
(שיר השירים/פרק ד)
גן נעול, אחותי כלה; גל נעול, מעיין חתום. 
18. פסוק כ
(רות/פרק א)
ותאמר אליהן, אל-תקראנה לי נועמי:  קראנה לי מרה, כי-המר שדיי לי מאוד.  ...
19. פסוק טז
(רות/פרק א)
ותאמר רות אל-תפגעי-בי, לעוזבך לשוב מאחרייך:  כי אל-אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין--עמך עמי, ואלוהייך אלוהיי. 
20. פסוק יג
(רות/פרק א)
הלהן תשברנה, עד אשר יגדלו, הלהן תיעגנה, לבלתי היות לאיש; אל בנותיי, כי-מר-לי מאוד מכם--כי-יצאה בי, יד-יהוה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>