ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק טו
(נחמיה/פרק ה)
והפחות הראשונים אשר-לפניי הכבידו על-העם, ויקחו מהם בלחם ויין אחר כסף-שקלים ארבעים--גם נעריהם, שלטו על-העם; ואני לא-עשיתי כן, מפני יראת אלוהים.  ...
2. פסוק ח
(נחמיה/פרק ד)
וארא ואקום, ואומר אל-החורים ואל-הסגנים ואל-יתר העם--אל-תיראו, מפניהם:  את-אדוניי הגדול והנורא, זכורו, והילחמו על-אחיכם בניכם ובנותיכם, נשיכם ובתיכם.   ...
3. פסוק ג
(נחמיה/פרק ד)
ונתפלל, אל-אלוהינו; ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה, מפניהם.  ...
4. פסוק י
(איכה/פרק ה)
עורנו כתנור נכמרו, מפני זלעפות רעב.  ...
5. פסוק ט
(איכה/פרק ה)
בנפשנו נביא לחמנו, מפני חרב המדבר.  ...
6. פסוק ז
(איכה/פרק ד)
זכו נזיריה משלג, צחו מחלב; אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם.     ...
7. פסוק ג
(איכה/פרק ב)
גדע בחורי-אף, כול קרן ישראל--השיב אחור ימינו, מפני אויב; ויבער ביעקוב כאש להבה, אכלה סביב.     ...
8. פסוק ג
(קוהלת/פרק ח)
אל-תיבהל מפניו תלך, אל-תעמוד בדבר רע:  כי כל-אשר יחפוץ, יעשה.  ...
9. פסוק ט
(שיר השירים/פרק ב)
דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים; הנה-זה עומד, אחר כותלנו--משגיח מן-החלונות, מציץ מן-החרכים. 
10. פסוק ה
(רות/פרק ג)
ותאמר, אליה:  כול אשר-תאמרי אליי, אעשה. 
11. פסוק י
(משלי/פרק לא)
  אשת-חיל, מי ימצא;    ורחוק מפנינים מכרה. ...
12. פסוק ל
(משלי/פרק ל)
  ליש, גיבור בבהמה;    ולא-ישוב, מפני-כול.  ...
13. פסוק יז
(משלי/פרק טז)
  מסילת ישרים, סור מרע;    שומר נפשו, נוצר דרכו.
14. פסוק יא
(משלי/פרק ח)
  כי-טובה חכמה, מפנינים;    וכל-חפצים, לא ישוו-בה. ...
15. פסוק טו
(משלי/פרק ג)
  יקרה היא, מפנינים;    וכל-חפציך, לא ישוו-בה.  ...
16. פסוק כב
(איוב/פרק לט)
  ישחק לפחד, ולא ייחת;    ולא-ישוב, מפני-חרב.  ...
17. פסוק יט
(איוב/פרק לז)
  הודיענו, מה-נאמר לו;    לא-נערוך, מפני-חושך.  ...
18. פסוק יב
(איוב/פרק לה)
  שם יצעקו, ולא יענה--    מפני, גאון רעים.  ...
19. פסוק יא
(איוב/פרק ל)
  כי-יתרי פיתח, ויענני;    ורסן, מפניי שילחו.  ...
20. פסוק י
(איוב/פרק ל)
  תיעבוני, רחקו מני;    ומפניי, לא-חשכו רוק.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>