ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יח
(נחמיה/פרק ט)
אף, כי-עשו להם עגל מסכה, ויאמרו, זה אלוהיך אשר העלך ממצריים; ויעשו, נאצות גדולות.  ...
2. פסוק ט
(נחמיה/פרק ט)
ותרא את-עוני אבותינו, במצריים; ואת-זעקתם שמעת, על-ים-סוף.  ...
3. פסוק מג
(דנייאל/פרק יא)
ומשל, במכמני הזהב והכסף, ובכול, חמודות מצריים--ולובים וכושים, במצעדיו.  ...
4. פסוק מב
(דנייאל/פרק יא)
וישלח ידו, בארצות; וארץ מצריים, לא תהיה לפליטה.  ...
5. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
6. פסוק טו
(דנייאל/פרק ט)
ועתה אדוניי אלוהינו, אשר הוצאת את-עמך מארץ מצריים ביד חזקה, ותעש-לך שם, כיום הזה:  חטאנו, רשענו.  ...
7. פסוק ו
(איכה/פרק ה)
מצריים נתנו יד, אשור לשבוע לחם.  ...
8. פסוק טז
(משלי/פרק ז)
  מרבדים, רבדתי ערשי;    חטובות, אטון מצריים.  ...
9. פסוק י
(תהילים/פרק קלו)
  למכה מצריים, בבכוריהם:    כי לעולם חסדו.  ...
10. פסוק ט
(תהילים/פרק קלה)
  שלח, אותות ומופתים--בתוככי מצריים:    בפרעה, ובכל-עבדיו.  ...
11. פסוק ח
(תהילים/פרק קלה)
  שהכה, בכורי מצריים--    מאדם, עד-בהמה.  ...
12. פסוק א
(תהילים/פרק קיד)
  בצאת ישראל, ממצריים;    בית יעקוב, מעם לועז.  ...
13. פסוק כא
(תהילים/פרק קו)
  שכחו, אל מושיעם--    עושה גדולות במצריים.  ...
14. פסוק ז
(תהילים/פרק קו)
  אבותינו במצריים,    לא-השכילו נפלאותיך--לא זכרו,    את-רוב חסדיך;וימרו על-ים    בים-סוף.  ...
15. פסוק לח
(תהילים/פרק קה)
  שמח מצריים בצאתם:    כי-נפל פחדם עליהם.  ...
16. פסוק כג
(תהילים/פרק קה)
  ויבוא ישראל מצריים;    ויעקוב, גר בארץ-חם.  ...
17. פסוק יא
(תהילים/פרק פא)
  אנוכי, יהוה אלוהיך--    המעלך, מארץ מצריים;הרחב-פיך,    ואמלאהו.  ...
18. פסוק ו
(תהילים/פרק פא)
  עדות, ביהוסף שמו--    בצאתו, על-ארץ מצריים;שפת לא-ידעתי    אשמע.  ...
19. פסוק ט
(תהילים/פרק פ)
  גפן, ממצריים תסיע;    תגרש גויים, ותיטעהא.  ...
20. פסוק נא
(תהילים/פרק עח)
  ויך כל-בכור במצריים;    ראשית אונים, באוהלי-חם.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>