ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק א
(נחמיה/פרק יג)
ביום ההוא, נקרא בספר משה--באוזני העם; ונמצא, כתוב בו, אשר לא-יבוא עמוני ומואבי בקהל האלוהים, עד-עולם.  ...
2. פסוק ל
(נחמיה/פרק י)
מחזיקים על-אחיהם, אדיריהם, ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלוהים, אשר ניתנה ביד משה עבד-האלוהים; ולשמור ולעשות, את-כל-מצוות יהוה אדונינו, ומשפטיו, וחוקיו.  ...
3. פסוק יד
(נחמיה/פרק ט)
ואת-שבת קודשך, הודעת להם; ומצוות וחוקים, ותורה, ציווית להם, ביד משה עבדך.  ...
4. פסוק יד
(נחמיה/פרק ח)
וימצאו, כתוב בתורה:  אשר ציווה יהוה ביד-משה, אשר יישבו בני-ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי.  ...
5. פסוק א
(נחמיה/פרק ח)
וייאספו כל-העם, כאיש אחד, אל-הרחוב, אשר לפני שער-המים; ויאמרו, לעזרא הסופר--להביא את-ספר תורת משה, אשר-ציווה יהוה את-ישראל.  ...
6. פסוק ח
(נחמיה/פרק א)
זכור-נא, את-הדבר, אשר ציווית את-משה עבדך, לאמור:  אתם תמעלו--אני, אפיץ אתכם בעמים.  ...
7. פסוק ז
(נחמיה/פרק א)
חבול, חבלנו לך; ולא-שמרנו את-המצוות, ואת-החוקים ואת-המשפטים, אשר ציווית, את-משה עבדך.  ...
8. פסוק ו
(עזרא/פרק ז)
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  ...
9. פסוק יח
(עזרא/פרק ו)
והקימו כהניא בפלוגתהון, וליוויא במחלקתהון, על-עבידת אלהא, די בירושלם:  ככתב, ספר משה.   ...
10. פסוק ב
(עזרא/פרק ג)
ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכוהנים, וזרובבל בן-שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את-מזבח אלוהי ישראל--להעלות עליו, עולות, ככתוב, בתורת משה איש-האלוהים.  ...
11. פסוק יג
(דנייאל/פרק ט)
כאשר כתוב בתורת משה, את כל-הרעה הזאת באה עלינו; ולא-חילינו את-פני יהוה אלוהינו, לשוב מעוונינו, ולהשכיל, באמיתך.  ...
12. פסוק יא
(דנייאל/פרק ט)
וכל-ישראל, עברו את-תורתך, וסור, לבלתי שמוע בקולך; ותיתך עלינו האלה והשבועה, אשר כתובה בתורת משה עבד-האלוהים--כי חטאנו, לו.  ...
13. פסוק ט
(שיר השירים/פרק ב)
דומה דודי לצבי, או לעופר האיילים; הנה-זה עומד, אחר כותלנו--משגיח מן-החלונות, מציץ מן-החרכים. 
14. פסוק ד
(משלי/פרק כב)
  עקב ענווה, יראת יהוה;    עושר וכבוד וחיים.
15. פסוק לד
(תהילים/פרק קיט)
הבינני, ואצרה תורתך; ואשמרנה בכל-לב.
16. פסוק יח
(תהילים/פרק קיט)
  גל-עיניי ואביטה--    נפלאות, מתורתך.
17. פסוק לב
(תהילים/פרק קו)
  ויקציפו, על-מי מריבה;    ויירע למשה, בעבורם.  ...
18. פסוק כג
(תהילים/פרק קו)
  ויאמר,    להשמידם:לולי, משה בחירו--    עמד בפרץ לפניו;להשיב חמתו,    מהשחית.  ...
19. פסוק טז
(תהילים/פרק קו)
  ויקנאו למשה, במחנה;    לאהרון, קדוש יהוה.  ...
20. פסוק כו
(תהילים/פרק קה)
  שלח, משה עבדו;    אהרון, אשר בחר-בו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>