ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק א
(משלי/פרק ל)
  דברי, אגור בן-יקה--המשא:    נאום הגבר, לאיתיאל; לאיתיאל ואוכל. ...
2. פסוק א
(תהילים/פרק קי)
  לדויד, מזמור:נאום יהוה, לאדוני--שב לימיני;    עד-אשית אויביך, הדום לרגליך.  ...
3. פסוק ב
(תהילים/פרק לו)
  נאום-פשע לרשע, בקרב ליבי;    אין-פחד אלוהים, לנגד עיניו.  ...
4. פסוק כז
(דברי הימים ב/פרק לד)
יען רך-לבבך ותיכנע מלפני אלוהים, בשומעך את-דבריו על-המקום הזה ועל-יושביו, ותיכנע לפניי, ותקרע את-בגדיך ותבך לפניי; וגם-אני שמעתי, נאום-יהוה.  ...
5. פסוק ב
(מלאכי/פרק א)
אהבתי אתכם אמר יהוה, ואמרתם במה אהבתנו; הלוא-אח עשיו ליעקוב נאום-יהוה, ואוהב את-יעקוב.  ...
6. פסוק ח
(זכריה/פרק יג)
והיה בכל-הארץ, נאום-יהוה, פי-שניים בה, ייכרתו יגוועו; והשלישית, ייוותר בה.  ...
7. פסוק ז
(זכריה/פרק יג)
חרב, עורי על-רועי ועל-גבר עמיתי--נאום, יהוה צבאות; הך את-הרועה ותפוצינה הצאן, והשיבותי ידי על-הצוערים.  ...
8. פסוק ב
(זכריה/פרק יג)
והיה ביום ההוא נאום יהוה צבאות, אכרית את-שמות העצבים מן-הארץ, ולא ייזכרו, עוד; וגם את-הנביאים ואת-רוח הטומאה, אעביר מן-הארץ.  ...
9. פסוק ד
(זכריה/פרק יב)
ביום ההוא נאום-יהוה, אכה כל-סוס בתימהון, ורוכבו, בשיגעון; ועל-בית יהודה, אפקח את-עיניי, וכול סוס העמים, אכה בעיוורון.  ...
10. פסוק א
(זכריה/פרק יב)
משא דבר-יהוה, על-ישראל:  נאום-יהוה, נוטה שמיים ויוסד ארץ, ויוצר רוח-אדם, בקרבו.  ...
11. פסוק ו
(זכריה/פרק יא)
כי לא אחמול עוד, על-יושבי הארץ--נאום-יהוה; והנה אנוכי ממציא את-האדם, איש ביד-ריעהו וביד מלכו, וכיתתו את-הארץ, ולא אציל מידם.  ...
12. פסוק יב
(זכריה/פרק י)
וגיברתים, ביהוה, ובשמו, יתהלכו:  נאום, יהוה.   ...
13. פסוק יז
(זכריה/פרק ח)
ואיש את-רעת ריעהו, אל-תחשבו בלבבכם, ושבועת שקר, אל-תאהבו:  כי את-כל-אלה אשר שנאתי, נאום-יהוה.   ...
14. פסוק יא
(זכריה/פרק ח)
ועתה, לא כימים הראשונים אני, לשארית, העם הזה--נאום, יהוה צבאות.  ...
15. פסוק ו
(זכריה/פרק ח)
כה אמר, יהוה צבאות, כי ייפלא בעיני שארית העם הזה, בימים ההם--גם-בעיניי, ייפלא, נאום, יהוה צבאות.  ...
16. פסוק ד
(זכריה/פרק ה)
הוצאתיה, נאום יהוה צבאות, ובאה אל-בית הגנב, ואל-בית הנשבע בשמי לשקר; ולנה בתוך ביתו, וכילתו ואת-עציו ואת-אבניו.  ...
17. פסוק י
(זכריה/פרק ג)
ביום ההוא, נאום יהוה צבאות, תקראו, איש לריעהו--אל-תחת גפן, ואל-תחת תאנה. ...
18. פסוק ט
(זכריה/פרק ג)
כי הנה האבן, אשר נתתי לפני יהושוע--על-אבן אחת, שבעה עיניים; הנני מפתח פיתוחה, נאום יהוה צבאות, ומשתי את-עוון הארץ-ההיא, ביום אחד.  ...
19. פסוק יד
(זכריה/פרק ב)
רוני ושמחי, בת-ציון--כי הנני-בא ושכנתי בתוכך, נאום-יהוה.  ...
20. פסוק י
(זכריה/פרק ב)
הוי הוי, ונוסו מארץ צפון--נאום-יהוה:  כי כארבע רוחות השמיים, פירשתי אתכם--נאום-יהוה.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>