ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כט
(נחמיה/פרק יב)
ומבית, הגלגל, ומשדות גבע, ועזמוות:  כי חצרים, בנו להם המשוררים, סביבות, ירושלים.  ...
2. פסוק כח
(נחמיה/פרק יב)
וייאספו, בני המשוררים, ומן-הכיכר סביבות ירושלים, ומן-חצרי נטופתי.  ...
3. פסוק טז
(נחמיה/פרק ו)
ויהי, כאשר שמעו כל-אויבינו, וייראו כל-הגויים אשר סביבותינו, וייפלו מאוד בעיניהם; ויידעו--כי מאת אלוהינו, נעשתה המלאכה הזאת.  ...
4. פסוק יז
(נחמיה/פרק ה)
והיהודים והסגנים מאה וחמישים איש, והבאים אלינו מן-הגויים אשר-סביבותינו--על-שולחני.  ...
5. פסוק ו
(עזרא/פרק א)
וכל-סביבותיהם חיזקו בידיהם, בכלי-כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות--לבד, על-כל-התנדב.   ...
6. פסוק טז
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי, ככל-צדקותיך ישוב-נא אפך וחמתך, מעירך ירושלים, הר-קודשך:  כי בחטאינו ובעוונות אבותינו, ירושלים ועמך לחרפה לכל-סביבותינו.  ...
7. פסוק כב
(איכה/פרק ב)
תקרא כיום מועד מגוריי מסביב, ולא היה ביום אף-יהוה פליט ושריד:  אשר-טיפחתי וריביתי, אויבי כילם.   ...
8. פסוק ג
(איכה/פרק ב)
גדע בחורי-אף, כול קרן ישראל--השיב אחור ימינו, מפני אויב; ויבער ביעקוב כאש להבה, אכלה סביב.     ...
9. פסוק יז
(איכה/פרק א)
פירשה ציון בידיה, אין מנחם לה--ציווה יהוה ליעקוב, סביביו צריו; הייתה ירושלים לנידה, ביניהם.     ...
10. פסוק ו
(קוהלת/פרק א)
הולך, אל-דרום, וסובב, אל-צפון; סובב סובב הולך הרוח, ועל-סביבותיו שב הרוח.  ...
11. פסוק ז
(שיר השירים/פרק ג)
הנה, מיטתו שלשלמה--שישים גיבורים, סביב לה:  מגיבורי, ישראל.  ...
12. פסוק ו
(איוב/פרק מא)
  דלתי פניו, מי פיתח;    סביבות שיניו אימה.  ...
13. פסוק ה
(איוב/פרק כט)
  בעוד שדיי, עימדי;    סביבותיי נעריי.  ...
14. פסוק י
(איוב/פרק כב)
  על-כן, סביבותיך פחים;    ויבהלך, פחד פתאום.  ...
15. פסוק יב
(איוב/פרק יט)
  יחד, יבואו גדודיו--ויסולו עליי דרכם;    ויחנו סביב לאוהלי.  ...
16. פסוק י
(איוב/פרק יט)
  ייתצני סביב, ואלך;    ויסע כעץ, תקוותי.  ...
17. פסוק יא
(איוב/פרק יח)
  סביב, ביעתוהו בלהות;    והפיצוהו לרגליו.  ...
18. פסוק ח
(איוב/פרק י)
  ידיך עיצבוני, ויעשוני;    יחד סביב, ותבלעני.  ...
19. פסוק י
(איוב/פרק א)
הלוא אתה שכת בעדו ובעד ביתו, ובעד כל אשר לו--מסביב:  מעשה ידיו בירכת, ומקנהו פרץ בארץ.  ...
20. פסוק ג
(תהילים/פרק קכח)
  אשתך, כגפן פורייה--    בירכתי ביתך:בניך, כשתילי זיתים--    סביב, לשולחנך. ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>