ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק כח
(נחמיה/פרק יג)
ומבני יוידע בן-אלישיב הכוהן הגדול, חתן לסנבלט החורוני; ואבריחהו, מעליי.  ...
2. פסוק כב
(נחמיה/פרק יג)
ואומרה ללויים, אשר יהיו מיטהרים ובאים שומרים השערים--לקדש, את-יום השבת; גם-זאת זוכרה-לי אלוהיי, וחוסה עליי כרוב חסדך.   ...
3. פסוק יב
(נחמיה/פרק ו)
ואכירה, והנה לא-אלוהים שלחו:  כי הנבואה דיבר עליי, וטובייה וסנבלט שכרו.  ...
4. פסוק ז
(נחמיה/פרק ה)
ויימלך ליבי עליי, ואריבה את-החורים ואת-הסגנים, ואומרה להם, משא איש-באחיו אתם נושים; ואתן עליהם, קהילה גדולה.  ...
5. פסוק לב
(נחמיה/פרק ג)
ובין עליית הפינה לשער הצאן, החזיקו הצורפים והרוכלים.   ...
6. פסוק לא
(נחמיה/פרק ג)
אחריו החזיק, מלכייה בן-הצורפי--עד-בית הנתינים, והרוכלים:  נגד שער המפקד, ועד עליית הפינה.  ...
7. פסוק יח
(נחמיה/פרק ב)
ואגיד להם את-יד אלוהיי, אשר-היא טובה עליי, ואף-דברי המלך, אשר אמר-לי; ויאמרו נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה.  ...
8. פסוק ח
(נחמיה/פרק ב)
ואיגרת אל-אסף שומר הפרדס אשר למלך, אשר ייתן-לי עצים לקרות את-שערי הבירה אשר-לבית ולחומת העיר, ולבית, אשר-אבוא אליו; וייתן-לי המלך, כיד-אלוהיי הטובה עליי.  ...
9. פסוק כח
(עזרא/פרק ז)
ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי.  ...
10. פסוק ב
(עזרא/פרק א)
כה אמר, כורש מלך פרס--כול ממלכות הארץ, נתן לי יהוה אלוהי השמיים; והוא-פקד עליי לבנות-לו בית, בירושלים אשר ביהודה.  ...
11. פסוק טז
(דנייאל/פרק י)
והנה, כדמות בני אדם, נוגע, על-שפתיי; ואפתח-פי, ואדברה ואומרה אל-העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו ציריי עליי, ולא עצרתי כוח.  ...
12. פסוק ח
(דנייאל/פרק י)
ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר-בי כוח; והודי, נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי, כוח.  ...
13. פסוק כח
(דנייאל/פרק ז)
עד-כה, סופא די-מילתא; אנה דנייאל שגיא רעיוניי יבהלונני, וזיוויי ישתנון עליי, ומילתא, בליבי נטרית.   ...
14. פסוק לג
(דנייאל/פרק ד)
ביה-זמנא מנדעי יתוב עליי, וליקר מלכותי הדרי וזיווי יתוב עליי, ולי, הדבריי ורברבניי יבעון; ועל-מלכותי הותקנת, ורבו יתירה הוספת לי.  ...
15. פסוק לא
(דנייאל/פרק ד)
ולקצת יומיא אנה נבוכדנאצר עייניי לשמיא נטלית, ומנדעי עליי יתוב, ולעילאה ברכית, ולחי עלמא שבחית והדרית:  די שולטניה שולטן עלם, ומלכותיה עם-דר ודר.  ...
16. פסוק טז
(אסתר/פרק ד)
לך כנוס את-כל-היהודים הנמצאים בשושן, וצומו עליי ואל-תאכלו ואל-תשתו שלושת ימים לילה ויום--גם-אני ונערותיי, אצום כן; ובכן אבוא אל-המלך, אשר לא-כדת, וכאשר אבדתי, אבדתי.  ...
17. פסוק כא
(איכה/פרק ד)
שישי ושמחי בת-אדום, יושבת בארץ עוץ; גם-עלייך, תעבור-כוס--תשכרי, ותתערי.     ...
18. פסוק סב
(איכה/פרק ג)
שפתי קמיי והגיונם, עליי כל-היום.  ...
19. פסוק סא
(איכה/פרק ג)
שמעת חרפתם יהוה, כל-מחשבותם עליי.  ...
20. פסוק כ
(איכה/פרק ג)
זכור תזכור, ותשוח עליי נפשי.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>