ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... במילים - "זכרה לי אלוהי לטובה". בברכה, ד"ר לאה נס סגנית השר לאזרחים וותיקים המשרד לאזרחים וותיקים יוצא לדרך ביוזמה לכתיבת "ספר התנ"ך של האזרחים ותיקים" במסגרת המפעל העולמי: "עמי העולם כותבים את התנ"ך". ...
2. פסוק ל
(נחמיה/פרק יג)
וטיהרתים, מכל-נכר; ואעמידה משמרות לכוהנים וללויים, איש במלאכתו.  ...
3. פסוק יא
(נחמיה/פרק יג)
ואריבה, את-הסגנים, ואומרה, מדוע נעזב בית-האלוהים; ואקבצם, ואעמידם על-עומדם.  ...
4. פסוק לא
(נחמיה/פרק יב)
ואעלה את-שרי יהודה, מעל לחומה; ואעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין, מעל לחומה, לשער, האשפות.  ...
5. פסוק לב
(נחמיה/פרק י)
ועמי הארץ המביאים את-המקחות וכל-שבר ביום השבת, למכור--לא-ניקח מהם בשבת, וביום קודש; וניטוש את-השנה השביעית, ומשא כל-יד.  ...
6. פסוק לא
(נחמיה/פרק י)
ואשר לא-ניתן בנותינו, לעמי הארץ; ואת-בנותיהם, לא ניקח לבנינו.  ...
7. פסוק כט
(נחמיה/פרק י)
ושאר העם הכוהנים הלויים השוערים המשוררים הנתינים, וכל-הנבדל מעמי הארצות אל-תורת האלוהים, נשיהם, בניהם ובנותיהם:  כול, יודע מבין.  ...
8. פסוק ל
(נחמיה/פרק ט)
ותמשוך עליהם שנים רבות, ותעד בם ברוחך ביד-נביאיך ולא האזינו; ותיתנם, ביד עמי הארצות.  ...
9. פסוק ז
(נחמיה/פרק ז)
הבאים עם-זרובבל, ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מורדכיי בלשן מספרת בגוויי--נחום בענה:  מספר, אנשי עם ישראל.     ...
10. פסוק א
(נחמיה/פרק ז)
ויהי, כאשר נבנתה החומה, ואעמיד, הדלתות; וייפקדו השוערים והמשוררים, והלויים.  ...
11. פסוק ד
(נחמיה/פרק ו)
וישלחו אליי כדבר הזה, ארבע פעמים; ואשיב אותם, כדבר הזה.   ...
12. פסוק ז
(נחמיה/פרק ד)
ואעמיד מתחתיות למקום, מאחרי לחומה--בצחיחים; ואעמיד את-העם למשפחות, עם-חרבותיהם רומחיהם וקשתותיהם.  ...
13. פסוק ו
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-באו היהודים, היושבים אצלם; ויאמרו לנו עשר פעמים, מכל-המקומות אשר-תשובו עלינו.  ...
14. פסוק ג
(נחמיה/פרק ד)
ונתפלל, אל-אלוהינו; ונעמיד משמר עליהם יומם ולילה, מפניהם.  ...
15. פסוק טו
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער העין החזיק שלון בן-כל-חוזה, שר פלך המצפה--הוא יבננו ויטללנו, ויעמיד דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואת חומת בריכת השלח, לגן-המלך, ועד-המעלות, היורדות מעיר דויד.     ...
16. פסוק יד
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער האשפות, החזיק מלכייה בן-רכב, שר, פלך בית-הכרם; הוא יבננו--ויעמיד דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.     ...
17. פסוק יג
(נחמיה/פרק ג)
את שער הגיא החזיק חנון, ויושבי זנוח--המה בנוהו, ויעמידו דלתותיו מנעוליו ובריחיו; ואלף אמה בחומה, עד שער השפות.  ...
18. פסוק ו
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער הישנה החזיקו, יוידע בן-פסח, ומשולם, בן-בסודיה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, ומנעוליו ובריחיו.     ...
19. פסוק ג
(נחמיה/פרק ג)
ואת שער הדגים, בנו בני הסנאה; המה קירוהו--ויעמידו דלתותיו, מנעוליו ובריחיו.     ...
20. פסוק א
(נחמיה/פרק ג)
ויקם אלישיב הכוהן הגדול ואחיו הכוהנים, ויבנו את-שער הצאן--המה קידשוהו, ויעמידו דלתותיו; ועד-מגדל המאה קידשוהו, עד מגדל חננאל.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>