ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ז
(נחמיה/פרק יג)
ואבוא, לירושלים; ואבינה ברעה, אשר עשה אלישיב לטובייה--לעשות לו נשכה, בחצרי בית האלוהים.  ...
2. פסוק כט
(נחמיה/פרק ט)
ותעד בהם להשיבם אל-תורתך, והמה הזידו ולא-שמעו למצוותיך ובמשפטיך חטאו-בם, אשר-יעשה אדם, וחיה בהם; וייתנו כתף סוררת, ועורפם הקשו ולא שמעו.  ...
3. פסוק יג
(נחמיה/פרק ו)
למען שכור הוא, למען-אירא ואעשה-כן וחטאתי; והיה להם לשם רע, למען יחרפוני.   ...
4. פסוק ט
(נחמיה/פרק ו)
כי כולם, מייראים אותנו לאמור, ירפו ידיהם מן-המלאכה, ולא תיעשה; ועתה, חזק את-ידיי.  ...
5. פסוק יח
(נחמיה/פרק ה)
ואשר היה נעשה ליום אחד, שור אחד צאן שש-ברורות וציפורים נעשו-לי, ובין עשרת ימים בכל-יין, להרבה; ועם-זה, לחם הפחה לא ביקשתי--כי-כבדה העבודה, על-העם הזה.  ...
6. פסוק יב
(נחמיה/פרק ה)
ויאמרו נשיב, ומהם לא נבקש--כן נעשה, כאשר אתה אומר; ואקרא, את-הכוהנים, ואשביעם, לעשות כדבר הזה.  ...
7. פסוק כב
(עזרא/פרק י)
ומבני, פשחור--אליועיניי מעשיה ישמעאל נתנאל, יוזבד ואלעשה.     ...
8. פסוק טו
(עזרא/פרק י)
אך יונתן בן-עשהאל ויחזיה בן-תקווה, עמדו על-זאת; ומשולם ושבתיי הלוי, עזרום.  ...
9. פסוק ד
(עזרא/פרק י)
קום כי-עליך הדבר, ואנחנו עימך:  חזק, ועשה.   ...
10. פסוק ג
(עזרא/פרק י)
ועתה נכרות-ברית לאלוהינו להוציא כל-נשים והנולד מהם, בעצת אדוניי, והחרדים, במצות אלוהינו; וכתורה, ייעשה.  ...
11. פסוק לט
(דנייאל/פרק יא)
ועשה למבצרי מעוזים, עם-אלוה נכר, אשר יכיר, ירבה כבוד; והמשילם, ברבים, ואדמה, יחלק במחיר.  ...
12. פסוק לו
(דנייאל/פרק יא)
ועשה כרצונו המלך, ויתרומם ויתגדל על-כל-אל, ועל אל אלים, ידבר נפלאות; והצליח עד-כלה זעם, כי נחרצה נעשתה.  ...
13. פסוק ל
(דנייאל/פרק יא)
ובאו בו ציים כיתים, ונכאה, ושב וזעם על-ברית-קודש, ועשה; ושב ויבן, על-עוזבי ברית קודש.  ...
14. פסוק כח
(דנייאל/פרק יא)
וישוב ארצו ברכוש גדול, ולבבו על-ברית קודש; ועשה, ושב לארצו.  ...
15. פסוק כד
(דנייאל/פרק יא)
בשלווה ובמשמני מדינה, יבוא, ועשה אשר לא-עשו אבותיו ואבות אבותיו, ביזה ושלל ורכוש להם יבזור; ועל מבצרים יחשב מחשבותיו, ועד-עת.  ...
16. פסוק כג
(דנייאל/פרק יא)
ומן-התחברות אליו, יעשה מרמה; ועלה ועצם, במעט-גוי.  ...
17. פסוק יז
(דנייאל/פרק יא)
וישם פניו לבוא בתוקף כל-מלכותו, וישרים עימו--ועשה; ובת הנשים ייתן-לו להשחיתה, ולא תעמוד ולא-לו תהיה.  ...
18. פסוק ז
(דנייאל/פרק יא)
ועמד מנצר שורשיה, כנו; ויבוא אל-החיל, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם, והחזיק.  ...
19. פסוק ג
(דנייאל/פרק יא)
ועמד, מלך גיבור; ומשל ממשל רב, ועשה כרצונו.  ...
20. פסוק יט
(דנייאל/פרק ט)
אדוניי שמעה, אדוניי סלחה, אדוניי הקשיבה ועשה, אל-תאחר:  למענך אלוהיי--כי-שמך נקרא, על-עירך ועל-עמך.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>