ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... התנ"ך העולמי שיוקם על פי החלטת ממשלת ישראל, בירושלים.יחד עם עשרות ספרי התנ"ך, הכתובים בכתב יד, על ידי מאות אלפים, בעשרות שפות. התנ"ך של האזרחים הוותיקים ייחודי בכך שלראשונה בעולם, רשאי כל משתתף לבחור ...
2. פסוק יב
(נחמיה/פרק יג)
וכל-יהודה, הביאו מעשר הדגן והתירוש והיצהר--לאוצרות.  ...
3. פסוק ה
(נחמיה/פרק יג)
ויעש לו לשכה גדולה, ושם היו לפנים נותנים את-המנחה הלבונה והכלים ומעשר הדגן התירוש והיצהר--מצות הלויים, והמשוררים והשוערים; ותרומת, הכוהנים.  ...
4. פסוק מד
(נחמיה/פרק יב)
וייפקדו ביום ההוא אנשים על-הנשכות, לאוצרות לתרומות לראשית ולמעשרות--לכנוס בהם לשדי הערים מנאות התורה, לכוהנים וללויים:  כי שמחת יהודה, על-הכוהנים ועל-הלויים העומדים.  ...
5. פסוק יד
(נחמיה/פרק יא)
ואחיהם גיבורי חיל, מאה עשרים ושמונה; ופקיד עליהם, זבדיאל בן-הגדולים.   ...
6. פסוק יב
(נחמיה/פרק יא)
ואחיהם, עושי המלאכה לבית--שמונה מאות, עשרים ושניים; ועדיה בן-ירוחם בן-פלליה בן-אמצי בן-זכריה, בן-פשחור בן-מלכייה.  ...
7. פסוק ח
(נחמיה/פרק יא)
ואחריו, גביי סליי--תשע מאות, עשרים ושמונה.  ...
8. פסוק א
(נחמיה/פרק יא)
ויישבו שרי-העם, בירושלים; ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה, לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות, בערים.  ...
9. פסוק לט
(נחמיה/פרק י)
והיה הכוהן בן-אהרון עם-הלויים, בעשר הלויים; והלויים יעלו את-מעשר המעשר, לבית אלוהינו, אל-הלשכות, לבית האוצר.  ...
10. פסוק לח
(נחמיה/פרק י)
ואת-ראשית עריסותינו ותרומותינו ופרי כל-עץ תירוש ויצהר, נביא לכוהנים אל-לשכות בית-אלוהינו, ומעשר אדמתנו, ללויים; והם, הלויים, המעשרים, בכול ערי עבודתנו.  ...
11. פסוק א
(נחמיה/פרק ט)
וביום עשרים וארבעה לחודש הזה, נאספו בני-ישראל בצום ובשקים, ואדמה, עליהם.  ...
12. פסוק סח
(נחמיה/פרק ז)
גמלים, ארבע מאות שלושים וחמישה;    חמורים--ששת אלפים, שבע מאות ועשרים.   ...
13. פסוק מב
(נחמיה/פרק ז)
בני חרים, אלף שבעה עשר.   ...
14. פסוק לז
(נחמיה/פרק ז)
בני-לוד חדיד ואונו, שבע מאות ועשרים ואחד.     ...
15. פסוק לה
(נחמיה/פרק ז)
בני חרים, שלוש מאות ועשרים.     ...
16. פסוק לב
(נחמיה/פרק ז)
אנשי בית-אל והעיי, מאה עשרים ושלושה.     ...
17. פסוק לא
(נחמיה/פרק ז)
אנשי מכמס, מאה ועשרים ושניים.     ...
18. פסוק ל
(נחמיה/פרק ז)
אנשי הרמה וגבע, שש מאות עשרים ואחד.     ...
19. פסוק כז
(נחמיה/פרק ז)
אנשי ענתות, מאה עשרים ושמונה.     ...
20. פסוק כד
(נחמיה/פרק ז)
בני חריף, מאה שנים עשר.     ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>