ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק א
(נחמיה/פרק יא)
ויישבו שרי-העם, בירושלים; ושאר העם הפילו גורלות להביא אחד מן-העשרה, לשבת בירושלים עיר הקודש, ותשע הידות, בערים.  ...
2. פסוק יד
(נחמיה/פרק ה)
גם מיום אשר-ציווה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחיי, לחם הפחה לא אכלתי.  ...
3. פסוק כד
(עזרא/פרק ח)
ואבדילה משרי הכוהנים, שנים עשר--לשרביה חשביה, ועימהם מאחיהם עשרה.  ...
4. פסוק יב
(עזרא/פרק ח)
ומבני עזגד, יוחנן בן-הקטן; ועימו, מאה ועשרה הזכרים.     ...
5. פסוק י
(עזרא/פרק א)
כפורי זהב, שלושים--    כפורי כסף משנים, ארבע מאות ועשרה; כלים אחרים, אלף.   ...
6. פסוק כד
(דנייאל/פרק ז)
וקרניא עשר--מינה מלכותא, עשרה מלכין יקומון; ואוחרן יקום אחריהון, והוא ישני מן-קדמיי, ותלתה מלכין, יהשפיל.  ...
7. פסוק טו
(דנייאל/פרק א)
ומקצת, ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר:  מן-כל-הילדים--האוכלים, את פת-בג המלך.  ...
8. פסוק יד
(דנייאל/פרק א)
וישמע להם, לדבר הזה; וינסם, ימים עשרה.  ...
9. פסוק יב
(דנייאל/פרק א)
נס-נא את-עבדיך, ימים עשרה; וייתנו-לנו מן-הזירועים, ונאכלה--ומים ונשתה.  ...
10. פסוק ז
(אסתר/פרק ג)
בחודש הראשון, הוא-חודש ניסן, בשנת שתים עשרה, למלך אחשוורוש:  הפיל פור הוא הגורל לפני המן, מיום ליום ומחודש לחודש שנים-עשר--הוא-חודש אדר.   ...
11. פסוק יט
(קוהלת/פרק ז)
החכמה, תעוז לחכם--מעשרה, שליטים, אשר היו, בעיר.  ...
12. פסוק ב
(רות/פרק ד)
וייקח עשרה אנשים, מזקני העיר--ויאמר שבו-פה; ויישבו.  ...
13. פסוק יא
(דברי הימים ב/פרק לו)
בן-עשרים ואחת שנה, צדקייהו במולכו; ואחת עשרה שנה, מלך בירושלים.  ...
14. פסוק ה
(דברי הימים ב/פרק לו)
בן-עשרים וחמש שנה, יהויקים במולכו, ואחת עשרה שנה, מלך בירושלים; ויעש הרע, בעיני יהוה אלוהיו.  ...
15. פסוק יט
(דברי הימים ב/פרק לה)
בשמונה עשרה שנה, למלכות יאשייהו--נעשה, הפסח הזה.  ...
16. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק לד)
ובשנת שמונה עשרה למולכו, לטהר הארץ והבית--שלח את-שפן בן-אצליהו ואת-מעשיהו שר-העיר, ואת יואח בן-יואחז המזכיר, לחזק, את-בית יהוה אלוהיו.  ...
17. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק לד)
ובשמונה שנים למולכו, והוא עודנו נער, החל, לדרוש לאלוהי דויד אביו; ובשתים עשרה שנה, החל לטהר את-יהודה וירושלים, מן-הבמות והאשרים, והפסילים והמסכות.  ...
18. פסוק א
(דברי הימים ב/פרק לג)
בן-שתים עשרה שנה, מנשה במולכו; וחמישים וחמש שנה, מלך בירושלים.  ...
19. פסוק א
(דברי הימים ב/פרק כח)
בן-עשרים שנה, אחז במולכו, ושש-עשרה שנה, מלך בירושלים; ולא-עשה הישר בעיני יהוה, כדויד אביו.  ...
20. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק כז)
בן-עשרים וחמש שנה, היה במולכו; ושש-עשרה שנה, מלך בירושלים.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>