ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק א
(תהילים/פרק נו)
  למנצח, על-יונת אלם רחוקים--    לדויד מכתם:באחוז אותו פלשתים    בגת.  ...
2. פסוק יח
(דברי הימים ב/פרק כח)
ופלשתים פשטו, בערי השפילה והנגב ליהודה, וילכדו את-בית-שמש ואת-איילון ואת-הגדרות ואת-שוכו ובנותיה ואת-תמנה ובנותיה, ואת-גמזו ואת-בנותיה; ויישבו, שם.  ...
3. פסוק ז
(דברי הימים ב/פרק כו)
ויעזרהו האלוהים על-פלשתים ועל-הערבים, היושבים בגור-בעל--והמעונים.  ...
4. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק כו)
וייצא, ויילחם בפלשתים, ויפרוץ את-חומת גת ואת חומת יבנה, ואת חומת אשדוד; ויבנה ערים, באשדוד ובפלשתים.  ...
5. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק כא)
ויער יהוה על-יהורם, את רוח הפלשתים והערבים, אשר, על-יד כושים.  ...
6. פסוק יא
(דברי הימים ב/פרק יז)
ומן-פלשתים, מביאים ליהושפט מנחה--וכסף משא; גם הערביאים, מביאים לו צאן, אילים שבעת אלפים ושבע מאות, ותיישים שבעת אלפים ושבע מאות.   ...
7. פסוק כו
(דברי הימים ב/פרק ט)
ויהי מושל, בכל-המלכים--מן-הנהר ועד-ארץ פלשתים, ועד גבול מצריים.  ...
8. פסוק ה
(דברי הימים א/פרק כ)
ותהי-עוד מלחמה, את-פלשתים; ויך אלחנן בן-יעיר, את-לחמי אחי גולית הגיתי--ועץ חניתו, כמנור אורגים.     ...
9. פסוק ד
(דברי הימים א/פרק כ)
ויהי, אחרי כן, ותעמוד מלחמה בגזר, עם-פלשתים; אז הכה סיבכיי החושתי, את-סיפיי מילידי הרפאים--וייכנעו.  ...
10. פסוק יא
(דברי הימים א/פרק יח)
גם-אותם, הקדיש המלך דויד ליהוה, עם-הכסף והזהב, אשר נשא מכל-הגויים--מאדום וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק.  ...
11. פסוק א
(דברי הימים א/פרק יח)
ויהי, אחרי-כן, ויך דויד את-פלשתים, ויכניעם; וייקח את-גת ובנותיה, מיד פלשתים.  ...
12. פסוק טז
(דברי הימים א/פרק יד)
ויעש דויד, כאשר ציווהו האלוהים; ויכו את-מחנה פלשתים, מגבעון ועד-גזרה.  ...
13. פסוק טו
(דברי הימים א/פרק יד)
ויהי כשומעך את-קול הצעדה, בראשי הבכאים--אז, תצא במלחמה:  כי-יצא האלוהים לפניך, להכות את-מחנה פלשתים.  ...
14. פסוק יג
(דברי הימים א/פרק יד)
ויוסיפו עוד פלשתים, ויפשטו בעמק.  ...
15. פסוק י
(דברי הימים א/פרק יד)
וישאל דויד באלוהים, לאמור--האעלה על-פלשתים, ונתתם בידי; ויאמר לו יהוה עלה, ונתתים בידך.  ...
16. פסוק ט
(דברי הימים א/פרק יד)
ופלשתים, באו; ויפשטו, בעמק רפאים.  ...
17. פסוק ח
(דברי הימים א/פרק יד)
וישמעו פלשתים, כי-נמשח דויד למלך על-כל-ישראל, ויעלו כל-פלשתים, לבקש את-דויד; וישמע דויד, וייצא לפניהם.  ...
18. פסוק כ
(דברי הימים א/פרק יב)
וממנשה נפלו על-דויד, בבואו עם-פלשתים על-שאול למלחמה--ולא עזרום:  כי בעצה, שילחוהו סרני פלשתים לאמור, בראשינו, ייפול אל-אדוניו שאול.  ...
19. פסוק יח
(דברי הימים א/פרק יא)
ויבקעו השלושה במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויביאו אל-דויד; ולא-אבה דויד לשתותם, וינסך אותם ליהוה.  ...
20. פסוק טז
(דברי הימים א/פרק יא)
ודויד, אז במצודה; ונציב פלשתים, אז בבית לחם.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>