ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק יד
(נחמיה/פרק ח)
וימצאו, כתוב בתורה:  אשר ציווה יהוה ביד-משה, אשר יישבו בני-ישראל בסוכות בחג בחודש השביעי.  ...
2. פסוק א
(נחמיה/פרק ח)
וייאספו כל-העם, כאיש אחד, אל-הרחוב, אשר לפני שער-המים; ויאמרו, לעזרא הסופר--להביא את-ספר תורת משה, אשר-ציווה יהוה את-ישראל.  ...
3. פסוק יד
(נחמיה/פרק ה)
גם מיום אשר-ציווה אותי, להיות פחם בארץ יהודה, משנת עשרים ועד שנת שלושים ושתיים לארתחשסתא המלך, שנים שתים עשרה--אני ואחיי, לחם הפחה לא אכלתי.  ...
4. פסוק ט
(אסתר/פרק ח)
וייקראו סופרי-המלך בעת-ההיא בחודש השלישי הוא-חודש סיוון, בשלושה ועשרים בו, וייכתב ככל-אשר-ציווה מורדכיי אל-היהודים ואל האחשדרפנים-והפחות ושרי המדינות אשר מהודו ועד-כוש שבע ועשרים ומאה מדינה, מדינה ומדינה ...
5. פסוק יב
(אסתר/פרק ג)
וייקראו סופרי המלך בחודש הראשון, בשלושה עשר יום בו, וייכתב ככל-אשר-ציווה המן אל אחשדרפני-המלך ואל-הפחות אשר על-מדינה ומדינה ואל-שרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו:  בשם המלך אחשוורוש נכתב, ונחתם ...
6. פסוק ב
(אסתר/פרק ג)
וכל-עבדי המלך אשר-בשער המלך, כורעים ומשתחווים להמן--כי-כן, ציווה-לו המלך; ומורדכיי--לא יכרע, ולא ישתחווה.  ...
7. פסוק כ
(אסתר/פרק ב)
אין אסתר, מגדת מולדתה ואת-עמה, כאשר ציווה עליה, מורדכיי; ואת-מאמר מורדכיי אסתר עושה, כאשר הייתה באומנה איתו.  ...
8. פסוק י
(אסתר/פרק ב)
לא-הגידה אסתר, את-עמה ואת-מולדתה:  כי מורדכיי ציווה עליה, אשר לא-תגיד.  ...
9. פסוק לז
(איכה/פרק ג)
מי זה אמר ותהי, אדוניי לא ציווה.  ...
10. פסוק יז
(איכה/פרק ב)
עשה יהוה אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי-קדם--הרס, ולא חמל; וישמח עלייך אויב, הרים קרן צרייך.     ...
11. פסוק יז
(איכה/פרק א)
פירשה ציון בידיה, אין מנחם לה--ציווה יהוה ליעקוב, סביביו צריו; הייתה ירושלים לנידה, ביניהם.     ...
12. פסוק ג
(תהילים/פרק קלג)
  כטל-חרמון--    שיורד, על-הררי ציון:כי שם ציווה יהוה,    את-הברכה--חיים,    עד-העולם. ...
13. פסוק ט
(תהילים/פרק קיא)
  פדות, שלח לעמו--    ציווה-לעולם בריתו;קדוש ונורא    שמו.  ...
14. פסוק ח
(תהילים/פרק קה)
  זכר לעולם בריתו;    דבר ציווה, לאלף דור.  ...
15. פסוק ה
(תהילים/פרק עח)
  ויקם עדות, ביעקוב,    ותורה, שם בישראל:אשר ציווה, את-אבותינו--    להודיעם, לבניהם.  ...
16. פסוק כט
(תהילים/פרק סח)
  ציווה אלוהיך, עוזך:    עוזה אלוהים--זו, פעלת לנו.  ...
17. פסוק ט
(תהילים/פרק לג)
  כי הוא אמר ויהי;    הוא-ציווה, ויעמוד.  ...
18. פסוק ד
(דברי הימים ב/פרק כה)
ואת-בניהם, לא המית:  כי ככתוב בתורה בספר משה אשר-ציווה יהוה לאמור, לא-ימותו אבות על-בנים ובנים לא-ימותו על-אבות--כי איש בחטאו, ימותו.  ...
19. פסוק ח
(דברי הימים ב/פרק כג)
ויעשו הלויים וכל-יהודה, ככול אשר-ציווה יהוידע הכוהן, ויקחו איש את-אנשיו, באי השבת עם יוצאי השבת:  כי לא פטר יהוידע הכוהן, את-המחלקות.  ...
20. פסוק ל
(דברי הימים ב/פרק יח)
ומלך ארם ציווה את-שרי הרכב אשר-לו, לאמור, לא תילחמו, את-הקטון את-הגדול:  כי אם-את-מלך ישראל, לבדו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>