ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. אתר התנ"ך
(התנך/אודות)
אתר התנ"ך הוקם על ידי עמותת עמק התנ"ך ומטרתו להפיץ תורה.   האתר פותח ע"י הילי זליבנסקי ובעזרת חברת AHOY בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל: Bible.mirshetet@gmail.com     ...
2. פסוק כו
(נחמיה/פרק יג)
הלוא על-אלה חטא-שלמה מלך ישראל ובגויים הרבים לא-היה מלך כמוהו, ואהוב לאלוהיו היה, וייתנהו אלוהים, מלך על-כל-ישראל:  גם-אותו החטיאו, הנשים הנוכרייות.  ...
3. פסוק לא
(נחמיה/פרק ט)
וברחמיך הרבים לא-עשיתם כלה, ולא עזבתם:  כי אל-חנון ורחום, אתה.  ...
4. פסוק כז
(נחמיה/פרק ט)
ותיתנם ביד צריהם, ויצרו להם; ובעת צרתם, יצעקו אליך, ואתה משמיים תשמע, וכרחמיך הרבים תיתן להם מושיעים ויושיעום מיד צריהם.  ...
5. פסוק יט
(נחמיה/פרק ט)
ואתה ברחמיך הרבים, לא עזבתם במדבר; את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם, להנחותם בהדרך, ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם, ואת-הדרך אשר ילכו-בה.  ...
6. פסוק ב
(נחמיה/פרק ז)
ואצווה את-חנני אחי, ואת-חנניה שר הבירה--על-ירושלים:  כי-הוא כאיש אמת, וירא את-האלוהים מרבים.  ...
7. פסוק יח
(נחמיה/פרק ו)
כי-רבים ביהודה, בעלי שבועה לו--כי-חתן הוא, לשכניה בן-ארח; ויהוחנן בנו--לקח, את-בת-משולם בן ברכיה.  ...
8. פסוק יז
(נחמיה/פרק ו)
גם בימים ההם, מרבים חורי יהודה איגרותיהם, הולכות, על-טובייה; ואשר לטובייה, באות אליהם.  ...
9. פסוק ג
(נחמיה/פרק ה)
ויש אשר אומרים, שדותינו וכרמינו ובתינו אנחנו עורבים; ונקחה דגן, ברעב.  ...
10. פסוק ב
(נחמיה/פרק ה)
ויש אשר אומרים, בנינו ובנותינו אנחנו רבים; ונקחה דגן, ונאכלה ונחיה.  ...
11. פסוק א
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר שמע סנבלט וטובייה והערבים והעמונים והאשדודים, כי-עלתה ארוכה לחומות ירושלים--כי-החלו הפרוצים, להיסתם; וייחר להם, מאוד.  ...
12. פסוק יב
(עזרא/פרק ג)
ורבים מהכוהנים והלויים וראשי האבות הזקנים, אשר ראו את-הבית הראשון ביוסדו--זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול; ורבים בתרועה בשמחה, להרים קול.  ...
13. פסוק י
(דנייאל/פרק יב)
יתבררו ויתלבנו וייצרפו, רבים, והרשיעו רשעים, ולא יבינו כל-רשעים; והמשכילים, יבינו.  ...
14. פסוק ד
(דנייאל/פרק יב)
ואתה דנייאל, סתום הדברים וחתום הספר--עד-עת קץ; ישוטטו רבים, ותרבה הדעת.  ...
15. פסוק ג
(דנייאל/פרק יב)
והמשכילים--יזהירו, כזוהר הרקיע; ומצדיקי, הרבים, ככוכבים, לעולם ועד.  ...
16. פסוק ב
(דנייאל/פרק יב)
ורבים, מישני אדמת-עפר יקיצו; אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות לדראון עולם.   ...
17. פסוק מד
(דנייאל/פרק יא)
ושמועות יבהלוהו, ממזרח ומצפון; ויצא בחמה גדולה, להשמיד ולהחרים רבים.  ...
18. פסוק לט
(דנייאל/פרק יא)
ועשה למבצרי מעוזים, עם-אלוה נכר, אשר יכיר, ירבה כבוד; והמשילם, ברבים, ואדמה, יחלק במחיר.  ...
19. פסוק לד
(דנייאל/פרק יא)
ובהיכשלם, ייעזרו עזר מעט; ונלוו עליהם רבים, בחלקלקות.  ...
20. פסוק לג
(דנייאל/פרק יא)
ומשכילי עם, יבינו לרבים; ונכשלו בחרב ובלהבה, בשבי ובביזה--ימים.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>