ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

אלוהי עליו פרעה ואתה לכם העיר ציווה איש תחת לעולם שבע הכוהנים האלה דיבר לך השמיים ארץ הנה לה כל ותאמר אין אשר אלף הוא והיה ויאמרו העם כן בנו המלך גדול כול מה ישראל הם אחת נאום אחד עמי לפני אהרון אדוני עוד דבר אחרי ויאמר על יהושוע די לו אליהם זה וידבר הזאת לחם אותם ואל טוב כי הלוא היה ואת בתוך יום המה עולם בכל ביד יהיה אלוהיך לנו ועד אף בו אלה וייקח שם עשה לבית הדבר כאשר ויהי אדוניי מעל ובני דברי הכוהן בבל ועל מים אתם לאמור והנה אותו עשר ויעש שנים יהוה או פלשתים וגם מן בא אלוהים וכל אל והוא חרב הארץ אני שלמה בה ההוא לי זהב מלך הבית את אליך ויקרא בני יעקוב ירושלים עשרה סביב אלוהינו אביו בין עם הגויים פני גם שני האלוהים היום וייתן ויבוא אדם ויבואו משה שאול עליי להם מפני רבים ואם אתה לבני דרך לב אתכם מאוד נתן בית אישה זאת ליהוה וישלח בבית בת ימים יהודה כסף כה למען עליהם יוסף צבאות עד ולא אבי רוח בארץ אנוכי עליה ועתה לעשות מצריים לא ביום בן מאות לכל אם עשרים ואני מי שנה אליו הזה הנני נא היא דויד אליי אמר וילך לכן ואין