ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

אהרון לעשות אלה הלוא בבית אין ואם מה ועד בו וגם מפני אחד מצריים מן אתכם ואת בית שלמה לבני ההוא עליה את ביום וידבר הזאת לא עד לב לחם זה והיה לכל עליהם הארץ בא צבאות אלוהי רבים אשר די בכל ולא בין שבע ליהוה ואתה עשה אליי הגויים למען כול תחת הם בארץ ארץ ציווה לעולם על עשרים להם מעל מלך והנה אביו לאמור הנה הוא ויבוא אליך מאות יעקוב הדבר משה אדם טוב עשר האלוהים כי ביד כל השמיים אתם נתן יהוה וייתן או אני בתוך ובני בבל יהודה כאשר עליי אדוני וכל היא הכוהן ויקרא ויהי ישראל אמר והוא הבית לי יום ועתה הנני דברי ואל לכם שני יהיה העם שנה וישלח ואני רוח אבי זאת יהושוע לה פני סביב ויאמר יוסף ימים ירושלים אליהם חרב לו זהב אל אתה וייקח ועל אנוכי איש היום ויבואו ותאמר עם בן פרעה שנים נא לבית המלך ואין שאול העיר בני אותם שם אותו עוד בת אחת אלוהיך ויעש כן דיבר אליו בה מאוד מי כסף הכוהנים אלוהינו אם אדוניי עמי אלף אחרי כה האלה בנו אף ויאמרו וילך לך נאום לנו לכן דבר פלשתים דרך דויד אלוהים המה היה מים הזה גדול אישה עליו גם עולם עשרה לפני