ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

אלוהיך שלמה גם מן לעשות הזאת אישה ואל ציווה אהרון כה בו משה לנו בת הוא חרב אבי וידבר אף הלוא ויבוא דברי לבית אלוהי יהוה היום אני אנוכי וכל כאשר העם עליהם דיבר מפני יהודה לכל לו ועל מי עליי מעל בן המלך ישראל ארץ דרך אדוני ויעש שנה כסף עשר המה אל סביב עמי אותם הנני בא ואם היה ליהוה עליו מצריים זאת אלה הדבר והוא לעולם בתוך כל וישלח בכל העיר יהושוע אחד השמיים ויבואו הגויים אדם וייקח ויאמר די ויקרא יוסף וילך אתה ויאמרו תחת עד זהב הכוהן לא והיה ביד בבית שבע אתם רוח דויד בית עשרה ובני הנה בני בין עם לחם כי לאמור פלשתים כן על ואתה אלף הזה אותו אלוהים היא עולם ולא להם רבים ועתה אליי אליו פני אשר יעקוב ואין לכם טוב צבאות לבני איש עליה שם בבל נא או ותאמר נאום אין בה והנה ירושלים האלוהים דבר לי אדוניי ועד אמר למען הבית ואת שאול מאוד יהיה מאות לך בנו נתן אלוהינו מים מה עשרים לב אתכם את אביו מלך בארץ לכן גדול שנים לפני עשה הארץ זה וייתן אחרי ואני אם עוד ביום אחת שני אליהם אליך פרעה ימים הכוהנים האלה וגם ויהי לה הם כול ההוא יום