ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

את הגויים האלה פני בכל בה אותם שני אתה אליו אלוהים הדבר מאוד מפני הבית ועד בת נא עשה מצריים לה מים ביום להם סביב לכל הכוהן יהיה דבר דויד עם טוב ויעש עליו אהרון ויאמרו ירושלים הזה לחם זאת בני אדם השמיים מעל לכן כי צבאות אחת שנה אף לפני ויאמר גם אם ועתה אחרי המלך אלוהיך בבית אביו אתם וייתן עמי כול בית יום דברי אותו עשר ימים לבני הלוא לאמור יהושוע אתכם ובני ויקרא אלוהינו משה היום שנים ויהי אלה בארץ איש בן לא וייקח לי אין בא אשר וידבר לעולם אמר בנו הארץ חרב לנו אני לך שלמה זהב רבים עשרים הם דרך כן מה ואת היא יוסף דיבר זה בו תחת ואין העם בין יהודה ביד וישלח אישה אדוניי וכל הנני לו ויבוא מאות יהוה אליהם ואם אחד והיה וגם פלשתים עליי ותאמר לבית ועל פרעה ויבואו שאול מלך נתן עליה די ואתה לכם שם ההוא ארץ אליך כה גדול עוד הכוהנים עד הוא והוא אלף לב המה עליהם עשרה היה רוח מן והנה הזאת לעשות בבל אל אדוני אנוכי האלוהים ולא אלוהי אבי על הנה אליי ציווה או יעקוב ואני ואל וילך העיר בתוך ישראל עולם ליהוה נאום שבע כסף כל כאשר מי למען