ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

ביד אליך בו כאשר לך ויאמר אחרי היא לכן לאמור חרב לכם אשר אלה ישראל דיבר שני אליהם להם בארץ לפני וישלח דברי פני מים די על מאות אנוכי ואני דויד והיה ואתה מפני יוסף גדול ליהוה לבני אותם ועד שנים כסף שלמה יהודה לחם הגויים וייתן ויעש ועל לעולם המה כל בן אם מן אתם והוא היום נאום אל למען ארץ נתן בית יהוה כן וכל הם אתכם ועתה הוא זהב ויבואו בבית בכל השמיים וגם אליי כה אחת זאת ואל ואין עם עולם אישה אחד אותו בנו לבית יהיה ולא והנה אדוניי לעשות רבים או תחת זה רוח ובני כול אלוהים עשרים אבי מאוד שנה עשר האלוהים הבית הזה עמי לכל אף ימים מלך אין העם שבע וידבר אליו בת בא לא אלוהינו את הלוא שם צבאות סביב הכוהנים עליי ויאמרו מצריים עשרה בני פלשתים וייקח הכוהן אביו ואת בין הנני טוב אדוני ההוא אני כי יעקוב פרעה ויהי נא אתה עליו לי אדם אמר האלה ויקרא אהרון אלוהיך מעל הדבר אלף משה דרך ירושלים עד הזאת שאול עוד אלוהי ויבוא עליה מי היה ותאמר מה לה גם בה לנו הנה עליהם דבר ואם יום העיר איש בתוך לב ציווה וילך עשה הארץ המלך יהושוע לו בבל ביום