ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך - אודות - אתר התנ"ך PDF הדפסה דוא

 

האתר פותח ע"י כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת ובעזרת חברת AHOY

בנושאי תקלת אתר ניתן לפנות לכתובת המייל:  כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

 

 


אתר התנך פותח על ידי מתנדבים רבים.
 

אלף הגויים ירושלים העם העיר להם כאשר מה ולא אליי ביום אלה דברי אל עולם ויאמרו עליה ליהוה ואת ההוא יום אלוהים עליי מצריים די אביו לב לי עד וישלח לכם אהרון ותאמר רוח בן שבע כסף עמי הכוהנים ועתה הלוא משה אליהם אותו וידבר ואם ויאמר מים בית נתן אתה אחד הזה לבית אדוני בבית אף ואין לו חרב יהודה פרעה כל גם פלשתים הזאת שם היא או לא מעל בא שנה אבי הדבר בו שאול דויד ארץ מן הוא לאמור וילך יוסף בנו ועל ישראל אלוהי את למען וייקח גדול ויקרא לפני אני עם בארץ ויבוא לעולם והנה מלך הכוהן יעקוב לה דיבר טוב אלוהינו אותם בה הם עשה עשרים בין הבית לך לבני יהיה יהושוע עשרה השמיים ביד עוד ציווה שני אתכם רבים אין בבל איש יהוה האלה האלוהים ויבואו המלך ויעש ויהי שלמה אמר לחם אליך תחת סביב הנני המה פני כן כי הנה אשר וכל כול לכל ועד היום אליו אחת ובני זה הארץ היה והוא ימים אחרי בת כה זאת דבר אישה שנים לכן בתוך בני צבאות מאות עשר והיה ואל ואני אנוכי אם מפני מי אלוהיך ואתה אדם אתם עליהם בכל וגם מאוד דרך על עליו וייתן זהב נאום אדוניי לנו לעשות נא