ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

התנך

לו ישראל אליך וילך ואני אין ובני ואין אהרון וגם לה אדוניי הדבר בנו וייתן וידבר שנה דבר את ארץ הגויים שלמה גם ואתה עשר סביב השמיים בן יוסף בבל עשרים עד הארץ בו אלף אלוהיך ויהי נתן וישלח אתכם כסף עשה לי אחרי זהב לנו אדם ויאמרו מעל כול היה שני עם לכם בה אתה והיה הזאת דברי יהוה בת חרב צבאות יום מי משה עליהם לך וייקח על ועתה ביום ויבואו ההוא האלוהים ואל אחת אותו עולם לא אמר עליו לעשות אלה עליי אתם אליי אף מאוד האלה ויאמר ימים ויעש לפני בית מאות זאת אל היום אליהם רוח בבית אותם אנוכי ויבוא אדוני אחד הנני יהושוע כה לחם כאשר פני לאמור שם אבי והוא אביו העיר שאול מה ירושלים היא דויד המה פלשתים הנה מים נאום איש מצריים עוד עשרה אלוהינו יהיה מן דרך ותאמר רבים ועד הכוהנים נא לב בא שנים העם וכל ולא לבית ואת פרעה בתוך המלך די דיבר ואם זה ליהוה והנה בני הבית לעולם בין אשר מלך בארץ ויקרא הזה עמי לכל יעקוב מפני שבע הם ציווה אלוהי תחת אלוהים יהודה כן לכן אליו או הכוהן עליה ביד אני טוב בכל ועל כי לבני הוא למען כל גדול אישה להם הלוא אם