ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק כ)
מחר רדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ; ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר ירואל.  ...
22. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק יט)
וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם, בין-דם לדם בין-תורה למצוה לחוקים ולמשפטים, והזהרתם אותם, ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועל-אחיכם:  כה תעשון, ולא תאשמו.  ...
23. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק טו)
ויקבוץ, את-כל-יהודה ובנימין, והגרים עימהם, מאפריים ומנשה ומשמעון:  כי-נפלו עליו מישראל, לרוב, בראותם, כי-יהוה אלוהיו עימו.   ...
24. פסוק ב
(דברי הימים ב/פרק ח)
והערים, אשר נתן חורם לשלמה--בנה שלמה, אותם; ויושב שם, את-בני ישראל.  ...
25. פסוק לח
(דברי הימים ב/פרק ו)
ושבו אליך, בכל-ליבם ובכל-נפשם, בארץ שביים, אשר-שבו אותם; והתפללו, דרך ארצם אשר נתת לאבותם, והעיר אשר בחרת, ולבית אשר-בניתי לשמך.  ...
26. פסוק ה
(דברי הימים ב/פרק ה)
ויעלו את-הארון ואת-אוהל מועד, ואת-כל-כלי הקודש אשר באוהל:  העלו אותם, הכוהנים הלויים.  ...
27. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק ג)
ויעש בבית-קודש הקודשים, כרובים שניים--מעשה, צעצועים; ויצפו אותם, זהב.  ...
28. פסוק טו
(דברי הימים ב/פרק ב)
ואנחנו נכרות עצים מן-הלבנון, ככל-צורכך, ונביאם לך רפסודות, על-ים יפו; ואתה תעלה אותם, ירושלים.   ...
29. פסוק יא
(דברי הימים א/פרק יח)
גם-אותם, הקדיש המלך דויד ליהוה, עם-הכסף והזהב, אשר נשא מכל-הגויים--מאדום וממואב ומבני עמון, ומפלשתים ומעמלק.  ...
30. פסוק יח
(דברי הימים א/פרק יא)
ויבקעו השלושה במחנה פלשתים, וישאבו-מים מבור בית-לחם אשר בשער, וישאו, ויביאו אל-דויד; ולא-אבה דויד לשתותם, וינסך אותם ליהוה.  ...
31. פסוק ח
(דברי הימים א/פרק ח)
ושחריים, הוליד בשדה מואב, מן-שלחו, אותם--חושים ואת-בערא, נשיו.  ...
32. פסוק טז
(דברי הימים א/פרק ה)
ויישבו בגלעד בבשן, ובבנותיה, ובכל-מגרשי שרון, על-תוצאותם.  ...
33. פסוק יט
(מלאכי/פרק ג)
כי-הנה היום בא, בוער כתנור; והיו כל-זדים וכל-עושה רשעה, קש, וליהט אותם היום הבא אמר יהוה צבאות, אשר לא-יעזוב להם שורש וענף.  ...
34. פסוק ג
(מלאכי/פרק ג)
וישב מצרף ומטהר, כסף, וטיהר את-בני-לוי וזיקק אותם, כזהב וככסף; והיו, ליהוה, מגישי מנחה, בצדקה.  ...
35. פסוק ג
(זכריה/פרק י)
על-הרועים חרה אפי, ועל-העתודים אפקוד:  כי-פקד יהוה צבאות את-עדרו, את-בית יהודה, ושם אותם, כסוס הודו במלחמה.  ...
36. פסוק ח
(זכריה/פרק ח)
והבאתי אותם, ושכנו בתוך ירושלים; והיו-לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים--באמת, ובצדקה.   ...
37. פסוק ד
(זכריה/פרק ב)
ואומר, מה אלה באים לעשות; ויאמר לאמור, אלה הקרנות אשר-זירו את-יהודה כפי-איש לא-נשא ראשו, ויבואו אלה להחריד אותם, ליידות את-קרנות הגויים הנושאים קרן אל-ארץ יהודה לזרותה.   ...
38. פסוק יט
(מיכה/פרק ז)
ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו; ותשליך במצולות ים, כל-חטאותם.  ...
39. פסוק ד
(מיכה/פרק ג)
אז יזעקו אל-יהוה, ולא יענה אותם; ויסתר פניו מהם בעת ההיא, כאשר הרעו מעלליהם.   ...
40. פסוק ז
(יואל/פרק ד)
הנני מעירם--מן-המקום, אשר-מכרתם אותם שמה; והשיבותי גמולכם, בראשכם.  ...