ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק יג
(נחמיה/פרק ד)
ואומר אל-החורים ואל-הסגנים, ואל-יתר העם--המלאכה הרבה, ורחבה; ואנחנו, נפרדים על-החומה, רחוקים, איש מאחיו.  ...
22. פסוק יב
(נחמיה/פרק ד)
והבונים--איש חרבו אסורים על-מותניו, ובונים; והתוקע בשופר, אצלי.  ...
23. פסוק ט
(נחמיה/פרק ד)
ויהי כאשר-שמעו אויבינו, כי-נודע לנו, ויפר האלוהים, את-עצתם; ונשב כולנו אל-החומה, איש אל-מלאכתו.  ...
24. פסוק כח
(נחמיה/פרק ג)
מעל שער הסוסים, החזיקו הכוהנים--איש, לנגד ביתו.     ...
25. פסוק יא
(נחמיה/פרק א)
אנא אדוניי, תהי נא אוזנך-קשבת אל-תפילת עבדך ואל-תפילת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך.   ...
26. פסוק א
(נחמיה/פרק א)
דברי נחמיה, בן-חכליה:  ויהי בחודש-כסליו שנת עשרים, ואני הייתי בשושן הבירה. 
27. פסוק יח
(עזרא/פרק ח)
ויביאו לנו כיד-אלוהינו הטובה עלינו, איש שכל--מבני מחלי, בן-לוי בן-ישראל; ושרביה ובניו ואחיו, שמונה עשר.  ...
28. פסוק ב
(עזרא/פרק ג)
ויקם ישוע בן-יוצדק ואחיו הכוהנים, וזרובבל בן-שאלתיאל ואחיו, ויבנו, את-מזבח אלוהי ישראל--להעלות עליו, עולות, ככתוב, בתורת משה איש-האלוהים.  ...
29. פסוק א
(עזרא/פרק ג)
וייגע החודש השביעי, ובני ישראל בערים;    וייאספו העם כאיש אחד, אל-ירושלים.   ...
30. פסוק סא
(עזרא/פרק ב)
ומבני, הכוהנים--בני חוביה, בני הקוץ:  בני ברזלי, אשר לקח מבנות ברזלי הגלעדי אישה, וייקרא, על-שמם.  ...
31. פסוק א
(עזרא/פרק ב)
ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנאצר מלך-בבל, לבבל; וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו.  ...
32. פסוק ז
(דנייאל/פרק יב)
ואשמע את-האיש לבוש הבדים, אשר ממעל למימי היאור, וירם ימינו ושמאלו אל-השמיים, ויישבע בחי העולם:  כי למועד מועדים וחצי, וככלות נפץ יד-עם-קודש--תכלינה כל-אלה.  ...
33. פסוק ו
(דנייאל/פרק יב)
ויאמר, לאיש לבוש הבדים, אשר ממעל, למימי היאור:  עד-מתיי, קץ הפלאות.  ...
34. פסוק יט
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אל-תירא איש-חמודות, שלום לך--חזק וחזק; וכדברו עימי התחזקתי, ואומרה ידבר אדוני כי חיזקתני.  ...
35. פסוק יא
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי דנייאל איש-חמודות הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על-עומדך--כי עתה, שולחתי אליך; ובדברו עימי את-הדבר הזה, עמדתי מרעיד.  ...
36. פסוק ה
(דנייאל/פרק י)
ואשא את-עיניי וארא, והנה איש-אחד לבוש בדים; ומותניו חגורים, בכתם אופז.  ...
37. פסוק כא
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, בתפילה; והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת-ערב.  ...
38. פסוק ז
(דנייאל/פרק ט)
לך אדוניי הצדקה, ולנו בושת הפנים כיום הזה; לאיש יהודה, וליושבי ירושלים, ולכל-ישראל הקרובים והרחוקים בכל-הארצות אשר הדחתם שם, במעלם אשר מעלו-בך.  ...
39. פסוק טו
(דנייאל/פרק ו)
אדיין מלכא כדי מילתא שמע, שגיא באיש עלוהי, ועל דנייאל שם בל, לשיזבותיה; ועד מעלי שמשא, הוה משתדר להצלותיה.  ...
40. פסוק כב
(אסתר/פרק ט)
כימים, אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.  ...