ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק ה
(עזרא/פרק ו)
ואף מאני בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די-בירושלם, והיביל לבבל--יהתיבון, ויהך להיכלא די-בירושלם לאתריה, ותחית, בבית אלהא.   ...
22. פסוק טו
(עזרא/פרק ה)
ואמר-ליה--אל מאניא, שיא איזל-אחית הימו בהיכלא די בירושלם; ובית אלהא, יתבני על-אתריה.   ...
23. פסוק יד
(עזרא/פרק ה)
ואף מאניא די-בית-אלהא, די דהבה וכספא, די נבוכדנאצר הנפיק מן-היכלא די בירושלם, והיביל הימו להיכלא די בבל--הנפיק הימו כורש מלכא, מן-היכלא די בבל, ויהיבו לששבצר שמיה, די פחה שמיה.  ...
24. פסוק יא
(עזרא/פרק א)
כל-כלים לזהב ולכסף, חמשת אלפים וארבע מאות; הכול העלה ששבצר, עם היעלות הגולה--מבבל, לירושלים. 
25. פסוק ח
(דנייאל/פרק יב)
ואני שמעתי, ולא אבין; ואומרה--אדוני, מה אחרית אלה.   ...
26. פסוק ה
(דנייאל/פרק יב)
וראיתי אני דנייאל, והנה שניים אחרים עומדים:  אחד הנה לשפת היאור, ואחד הנה לשפת היאור.  ...
27. פסוק א
(דנייאל/פרק יב)
ובעת ההיא יעמוד מיכאל השר הגדול, העומד על-בני עמך, והייתה עת צרה, אשר לא-נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא; ובעת ההיא יימלט עמך, כל-הנמצא כתוב בספר. 
28. פסוק א
(דנייאל/פרק יא)
ואני בשנת אחת, לדריווש המדי--עומדי למחזיק ולמעוז, לו.  ...
29. פסוק כ
(דנייאל/פרק י)
ויאמר, הידעת למה-באתי אליך, ועתה אשוב, להילחם עם-שר פרס; ואני יוצא, והנה שר-יוון בא.  ...
30. פסוק יז
(דנייאל/פרק י)
והיך יוכל, עבד אדוני זה, לדבר, עם-אדוני זה; ואני מעתה לא-יעמוד-בי כוח, ונשמה לא נשארה-בי.  ...
31. פסוק יג
(דנייאל/פרק י)
ושר מלכות פרס, עומד לנגדי עשרים ואחד יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני; ואני נותרתי שם, אצל מלכי פרס.  ...
32. פסוק יב
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי, אל-תירא דנייאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  ...
33. פסוק ט
(דנייאל/פרק י)
ואשמע, את-קול דבריו; וכשומעי, את-קול דבריו, ואני הייתי נרדם על-פניי, ופניי ארצה.  ...
34. פסוק ח
(דנייאל/פרק י)
ואני, נשארתי לבדי, ואראה את-המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר-בי כוח; והודי, נהפך עליי למשחית, ולא עצרתי, כוח.  ...
35. פסוק ז
(דנייאל/פרק י)
וראיתי אני דנייאל לבדי, את-המראה, והאנשים אשר היו עימי, לא ראו את-המראה; אבל, חרדה גדולה נפלה עליהם, ויברחו, בהיחבא.  ...
36. פסוק ד
(דנייאל/פרק י)
וביום עשרים וארבעה, לחודש הראשון:  ואני, הייתי על יד הנהר הגדול--הוא חידקל.  ...
37. פסוק ב
(דנייאל/פרק י)
בימים, ההם--אני דנייאל הייתי מתאבל, שלושה שבועים ימים.  ...
38. פסוק כג
(דנייאל/פרק ט)
בתחילת תחנוניך יצא דבר, ואני באתי להגיד--כי חמודות, אתה; ובין, בדבר, והבן, במראה.  ...
39. פסוק כא
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, בתפילה; והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת-ערב.  ...
40. פסוק כ
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, ומתפלל, ומתוודה חטאתי, וחטאת עמי ישראל; ומפיל תחינתי, לפני יהוה אלוהיי--על, הר-קודש אלוהיי.  ...