ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק יב
(תהילים/פרק סב)
  אחת, דיבר אלוהים--שתיים-זו שמעתי:    כי עוז, לאלוהים.  ...
22. פסוק ח
(תהילים/פרק ס)
  אלוהים, דיבר בקודשו--אעלוזה:    אחלקה שכם; ועמק סוכות אמדד.  ...
23. פסוק א
(תהילים/פרק נ)
  מזמור, לאסף:אל, אלוהים יהוה--    דיבר ויקרא-ארץ;ממזרח-שמש,    עד-מבואו.  ...
24. פסוק ד
(תהילים/פרק לט)
  חם-ליבי, בקרבי--בהגיגי תבער-אש;    דיברתי, בלשוני.  ...
25. פסוק יג
(תהילים/פרק לח)
  וינקשו, מבקשי נפשי, ודורשי רעתי, דיברו הוות;    ומרמות, כל-היום יהגו.  ...
26. פסוק א
(תהילים/פרק יח)
  למנצח, לעבד יהוה--לדויד:אשר דיבר, ליהוה,    את-דברי, השירה הזאת--ביום הציל-יהוה אותו מכף כל-אויביו,    ומיד שאול.  ...
27. פסוק י
(תהילים/פרק יז)
  חלבמו סגרו;    פימו, דיברו בגאות.  ...
28. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק לב)
ועוד דיברו עבדיו, על-יהוה האלוהים, ועל, יחזקייהו עבדו.  ...
29. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק כג)
ויכרות כל-הקהל ברית בבית האלוהים, עם-המלך; ויאמר להם, הנה בן-המלך ימלוך, כאשר דיבר יהוה, על-בני דויד.  ...
30. פסוק כז
(דברי הימים ב/פרק יח)
ויאמר מיכיהו--אם-שוב תשוב בשלום, לא-דיבר יהוה בי; ויאמר, שמעו עמים כולם.  ...
31. פסוק כב
(דברי הימים ב/פרק יח)
ועתה, הנה נתן יהוה רוח שקר, בפי, נביאיך אלה; ויהוה, דיבר עליך רעה.     ...
32. פסוק יב
(דברי הימים ב/פרק יח)
והמלאך אשר-הלך לקרוא למיכיהו, דיבר אליו לאמור, הנה דברי הנביאים פה-אחד טוב, אל-המלך; ויהי-נא דברך כאחד מהם, ודיברת טוב.  ...
33. פסוק טו
(דברי הימים ב/פרק י)
ולא-שמע המלך, אל-העם:  כי-הייתה נסיבה, מעם האלוהים--למען הקים יהוה את-דברו אשר דיבר ביד אחייהו השלוני, אל-ירובעם בן-נבט.  ...
34. פסוק יב
(דברי הימים ב/פרק י)
ויבוא ירובעם וכל-העם אל-רחבעם, ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אליי ביום השלישי.  ...
35. פסוק י
(דברי הימים ב/פרק י)
וידברו איתו, הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה-תאמר לעם אשר-דיברו אליך לאמור אביך הכביד את-עולנו, ואתה הקל מעלינו:  כה תאמר אליהם, קוטוני עבה ממותני אבי.  ...
36. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק י)
ויאמר אליהם, מה אתם נועצים, ונשיב דבר, את-העם הזה:  אשר דיברו אליי, לאמור, הקל מן-העול, אשר-נתן אביך עלינו.  ...
37. פסוק ז
(דברי הימים ב/פרק י)
וידברו אליו לאמור, אם-תהיה לטוב להעם הזה ורציתם, ודיברת אליהם, דברים טובים--והיו לך עבדים, כל-הימים.  ...
38. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק ו)
ועתה, יהוה אלוהי ישראל:  ייאמן, דברך, אשר דיברת, לעבדך לדויד.  ...
39. פסוק טז
(דברי הימים ב/פרק ו)
ועתה יהוה אלוהי ישראל, שמור לעבדך דויד אבי את אשר דיברת לו לאמור, לא-ייכרת לך איש מלפניי, יושב על-כיסא ישראל:  רק אם-ישמרו בניך את-דרכם, ללכת בתורתי, כאשר הלכת, לפניי.  ...
40. פסוק טו
(דברי הימים ב/פרק ו)
אשר שמרת, לעבדך דויד אבי, את אשר-דיברת, לו; ותדבר בפיך ובידך מילאת, כיום הזה.  ...