ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק יב
(איכה/פרק ג)
דרך קשתו ויציבני, כמטרה לחץ.   ...
22. פסוק טו
(איכה/פרק ב)
ספקו עלייך כפיים, כל-עוברי דרך--שרקו ויניעו ראשם, על-בת ירושלים:  הזאת העיר, שיאמרו כלילת יופי--משוש, לכל-הארץ.     ...
23. פסוק ד
(איכה/פרק ב)
דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג, כול מחמדי-עין; באוהל, בת-ציון, שפך כאש, חמתו.     ...
24. פסוק טו
(איכה/פרק א)
סילה כל-אביריי אדוניי בקרבי, קרא עליי מועד לשבור בחוריי; גת דרך אדוניי, לבתולת בת-יהודה.    ...
25. פסוק יב
(איכה/פרק א)
לא אליכם, כל-עוברי דרך--הביטו וראו, אם-יש מכאוב כמכאובי אשר עולל לי:  אשר הוגה יהוה, ביום חרון אפו.     ...
26. פסוק ה
(קוהלת/פרק יב)
גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך, וינץ השקד ויסתבל החגב, ותפר האבייונה:  כי-הולך האדם אל-בית עולמו, וסבבו בשוק הסופדים.  ...
27. פסוק ה
(קוהלת/פרק יא)
כאשר אינך יודע מה-דרך הרוח, כעצמים בבטן המלאה:  ככה, לא תדע את-מעשה האלוהים, אשר יעשה, את-הכול.  ...
28. פסוק ג
(קוהלת/פרק י)
וגם-בדרך כשסכל הולך, ליבו חסר; ואמר לכול, סכל הוא.  ...
29. פסוק ח
(קוהלת/פרק ז)
טוב אחרית דבר, מראשיתו; טוב ארך-רוח, מגבה-רוח. 
30. פסוק ה
(קוהלת/פרק ז)
טוב, לשמוע גערת חכם--מאיש, שומע שיר כסילים. 
31. פסוק ו
(שיר השירים/פרק ג)
מי זאת, עולה מן-המדבר, כתימרות, עשן:  מקוטרת מור ולבונה, מכול אבקת רוכל. 
32. פסוק יב
(שיר השירים/פרק ב)
הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו. 
33. פסוק ג
(שיר השירים/פרק א)
לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך; על-כן, עלמות אהבוך. 
34. פסוק ז
(רות/פרק א)
ותצא, מן-המקום אשר הייתה-שמה, ושתי כלותיה, עימה; ותלכנה בדרך, לשוב אל-ארץ יהודה.  ...
35. פסוק יז
(משלי/פרק לא)
  חגרה בעוז מותניה;    ותאמץ, זרועותיה.
36. פסוק כ
(משלי/פרק ל)
  כן, דרך אישה--    מנאפת:אכלה, ומחתה פיה;    ואמרה, לא-פעלתי אוון.  ...
37. פסוק יט
(משלי/פרק ל)
  דרך הנשר, בשמיים--    דרך נחש, עלי-צור;דרך-אונייה בלב-ים--    ודרך גבר בעלמה.  ...
38. פסוק כז
(משלי/פרק כט)
  תועבת צדיקים, איש עוול;    ותועבת רשע ישר-דרך. ...
39. פסוק י
(משלי/פרק כח)
  משגה ישרים, בדרך רע--בשחותו הוא-ייפול;    ותמימים, ינחלו-טוב. ...
40. פסוק יג
(משלי/פרק כו)
  אמר עצל, שחל בדרך;    ארי, בין הרחובות.  ...