ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק כה
(עזרא/פרק ח)
ואשקולה להם, את-הכסף ואת-הזהב ואת-הכלים--תרומת בית-אלוהינו, ההרימו המלך ויועציו ושריו, וכל-ישראל, הנמצאים.  ...
22. פסוק כב
(עזרא/פרק ח)
כי בושתי, לשאול מן-המלך חיל ופרשים--לעוזרנו מאויב, בדרך:  כי-אמרנו למלך לאמור, יד-אלוהינו על-כל-מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו, על כל-עוזביו.  ...
23. פסוק א
(עזרא/פרק ח)
ואלה ראשי אבותיהם, והתייחשם:  העולים עימי, במלכות ארתחשסתא המלך--מבבל.     ...
24. פסוק כח
(עזרא/פרק ז)
ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי.  ...
25. פסוק כז
(עזרא/פרק ז)
ברוך יהוה, אלוהי אבותינו--אשר נתן כזאת, בלב המלך, לפאר, את-בית יהוה אשר בירושלים.  ...
26. פסוק יא
(עזרא/פרק ז)
וזה פרשגן הנשתוון, אשר נתן המלך ארתחשסתא, לעזרא הכוהן, הסופר:  סופר דברי מצוות-יהוה, וחוקיו--על-ישראל.   ...
27. פסוק ז
(עזרא/פרק ז)
ויעלו מבני-ישראל ומן-הכוהנים והלויים והמשוררים והשוערים, והנתינים--אל-ירושלים:  בשנת-שבע, לארתחשסתא המלך.  ...
28. פסוק ו
(עזרא/פרק ז)
הוא עזרא, עלה מבבל, והוא-סופר מהיר בתורת משה, אשר-נתן יהוה אלוהי ישראל; וייתן-לו המלך, כיד-יהוה אלוהיו עליו--כול, בקשתו.  ...
29. פסוק ג
(עזרא/פרק ד)
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.  ...
30. פסוק ז
(עזרא/פרק א)
והמלך כורש, הוציא את-כלי בית-יהוה, אשר הוציא נבוכדנאצר מירושלים, וייתנם בבית אלוהיו.  ...
31. פסוק לו
(דנייאל/פרק יא)
ועשה כרצונו המלך, ויתרומם ויתגדל על-כל-אל, ועל אל אלים, ידבר נפלאות; והצליח עד-כלה זעם, כי נחרצה נעשתה.  ...
32. פסוק כז
(דנייאל/פרק ח)
ואני דנייאל, נהייתי ונחליתי ימים, ואקום, ואעשה את-מלאכת המלך; ואשתומם על-המראה, ואין מבין.   ...
33. פסוק כא
(דנייאל/פרק ח)
והצפיר השעיר, מלך יוון; והקרן הגדולה אשר בין-עיניו, הוא המלך הראשון.  ...
34. פסוק א
(דנייאל/פרק ח)
בשנת שלוש, למלכות בלשאצר המלך--חזון נראה אליי, אני דנייאל, אחרי הנראה אליי, בתחילה.  ...
35. פסוק לא
(דנייאל/פרק ב)
אנת מלכא, חזי הוויתה ואלו צלים חד שגיא--צלמא דיכין רב וזיוויה יתיר, קאים לקובלך; וריוויה, דחיל. 
36. פסוק ג
(דנייאל/פרק ב)
ויאמר להם המלך, חלום חלמתי; ותיפעם רוחי, לדעת את-החלום.  ...
37. פסוק ב
(דנייאל/פרק ב)
ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים, ולמכשפים ולכשדים, להגיד למלך, חלומותיו; ויבואו, ויעמדו לפני המלך.  ...
38. פסוק כא
(דנייאל/פרק א)
ויהי, דנייאל, עד-שנת אחת, לכורש המלך.  ...
39. פסוק כ
(דנייאל/פרק א)
וכול, דבר חכמת בינה, אשר-ביקש מהם, המלך--וימצאם עשר ידות, על כל-החרטומים האשפים, אשר, בכל-מלכותו.  ...
40. פסוק יט
(דנייאל/פרק א)
וידבר איתם, המלך, ולא נמצא מכולם, כדנייאל חנניה מישאל ועזריה; ויעמדו, לפני המלך.  ...