ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק ד
(עזרא/פרק א)
וכל-הנשאר, מכל-המקומות אשר הוא גר-שם--ינשאוהו אנשי מקומו, בכסף ובזהב וברכוש ובבהמה; עם-הנדבה--לבית האלוהים, אשר בירושלים.  ...
22. פסוק מג
(דנייאל/פרק יא)
ומשל, במכמני הזהב והכסף, ובכול, חמודות מצריים--ולובים וכושים, במצעדיו.  ...
23. פסוק לח
(דנייאל/פרק יא)
ולאלוה, מעוזים, על-כנו, יכבד; ולאלוה אשר לא-ידעוהו אבותיו, יכבד בזהב ובכסף ובאבן יקרה--ובחמודות.  ...
24. פסוק ח
(דנייאל/פרק יא)
וגם אלוהיהם עם-נסיכיהם עם-כלי חמדתם כסף וזהב, בשבי--יביא מצריים; והוא שנים יעמוד, ממלך הצפון.  ...
25. פסוק לב
(דנייאל/פרק ב)
הוא צלמא, רישיה די-דהב טב, חדוהי ודרעוהי, די כסף; מעוהי וירכתיה, די נחש.  ...
26. פסוק ז
(אסתר/פרק ד)
ויגד-לו מורדכיי, את כל-אשר קרהו; ואת פרשת הכסף, אשר אמר המן לשקול על-גנזי המלך ביהודים--לאבדם.  ...
27. פסוק יא
(אסתר/פרק ג)
ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך; והעם, לעשות בו כטוב בעיניך.  ...
28. פסוק ט
(אסתר/פרק ג)
אם-על-המלך טוב, ייכתב לאבדם; ועשרת אלפים כיכר-כסף, אשקול על-ידי עושי המלאכה, להביא, אל-גנזי המלך.  ...
29. פסוק ו
(אסתר/פרק א)
חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי-בוץ וארגמן, על-גלילי כסף, ועמודי שש; מיטות זהב וכסף, על ריצפת בהט-ושש--ודר וסוחרת.  ...
30. פסוק ד
(איכה/פרק ה)
מימינו בכסף שתינו, עצינו במחיר יבואו.  ...
31. פסוק ו
(קוהלת/פרק יב)
עד אשר לא-יירתק חבל הכסף, ותרוץ גולת הזהב; ותישבר כד על-המבוע, ונרוץ הגלגל אל-הבור.  ...
32. פסוק יט
(קוהלת/פרק י)
לשחוק עושים לחם, ויין ישמח חיים; והכסף, יענה את-הכול.  ...
33. פסוק יב
(קוהלת/פרק ז)
כי בצל החכמה, בצל הכסף; ויתרון דעת, החכמה תחייה בעליה.  ...
34. פסוק ט
(קוהלת/פרק ה)
אוהב כסף לא-ישבע כסף, ומי-אוהב בהמון לא תבואה; גם-זה, הבל.  ...
35. פסוק ח
(קוהלת/פרק ב)
כנסתי לי גם-כסף וזהב, וסגולת מלכים והמדינות; עשיתי לי שרים ושרות, ותענוגות בני האדם--שידה ושידות.  ...
36. פסוק יא
(שיר השירים/פרק ח)
כרם היה לשלמה בבעל המון, נתן את-הכרם לנוטרים:  איש יביא בפרייו, אלף כסף.  ...
37. פסוק ט
(שיר השירים/פרק ח)
אם-חומה היא, נבנה עליה טירת כסף; ואם-דלת היא, נצור עליה לוח ארז.  ...
38. פסוק י
(שיר השירים/פרק ג)
עמודיו, עשה כסף, רפידתו זהב, מרכבו ארגמן; תוכו רצוף אהבה, מבנות ירושלים.  ...
39. פסוק יא
(שיר השירים/פרק א)
תורי זהב נעשה-לך, עם נקודות הכסף.  ...
40. פסוק כא
(משלי/פרק כז)
  מצרף לכסף, וכור לזהב;    ואיש, לפי מהללו.  ...