ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... מוקדשת לכבודם של האזרחים הוותיקים מקימי ומייסדי מדינת ישראל. לכבודם של האזרחים הוותיקים ולמען הנחלת מורשתם. בנוסף, חברנו אל הדור הצעיר באמצעות מועצת תנועות הנוער, בני נוער מתנדבים יעזרו למי שצריך בהליך ...
2. פסוק יג
(נחמיה/פרק ו)
למען שכור הוא, למען-אירא ואעשה-כן וחטאתי; והיה להם לשם רע, למען יחרפוני.   ...
3. פסוק יב
(עזרא/פרק ט)
ועתה בנותיכם אל-תיתנו לבניהם, ובנותיהם אל-תשאו לבניכם, ולא-תדרשו שלומם וטובתם, עד-עולם--למען תחזקו, ואכלתם את-טוב הארץ, והורשתם לבניכם, עד-עולם.  ...
4. פסוק יז
(דנייאל/פרק ט)
ועתה שמע אלוהינו, אל-תפילת עבדך ואל-תחנוניו, והאר פניך, על-מקדשך השמם--למען, אדוניי.  ...
5. פסוק כ
(משלי/פרק יט)
  שמע עצה, וקבל מוסר--    למען, תחכם באחריתך.  ...
6. פסוק כד
(משלי/פרק טו)
  אורח חיים, למעלה למשכיל--    למען סור, משאול מטה.  ...
7. פסוק כ
(משלי/פרק ב)
  למען--תלך, בדרך טובים;    ואורחות צדיקים תשמור.  ...
8. פסוק ח
(איוב/פרק מ)
  האף, תפר משפטי;    תרשיעני, למען תצדק.  ...
9. פסוק כט
(איוב/פרק יט)
  גורו לכם, מפני-חרב--כי-חמה, עוונות חרב:    למען תדעון שדון. ...
10. פסוק יא
(תהילים/פרק קמג)
  למען-שמך יהוה תחייני;    בצדקתך, תוציא מצרה נפשי.  ...
11. פסוק ד
(תהילים/פרק קל)
  כי-עימך הסליחה--    למען, תיוורא.  ...
12. פסוק ג
(תהילים/פרק קכה)
  כי לא ינוח, שבט הרשע--    על, גורל הצדיקים:למען, לא-ישלחו הצדיקים בעוולתה    ידיהם.  ...
13. פסוק ט
(תהילים/פרק קכב)
  למען, בית-יהוה אלוהינו--    אבקשה טוב לך. ...
14. פסוק ח
(תהילים/פרק קכב)
  למען, אחיי וריעיי--    אדברה-נא שלום בך. ...
15. פסוק קא
(תהילים/פרק קיט)
  מכל-אורח רע, כליתי רגליי--    למען, אשמור דברך.  ...
16. פסוק פ
(תהילים/פרק קיט)
  יהי-ליבי תמים בחוקיך--    למען, לא אבוש. ...
17. פסוק עא
(תהילים/פרק קיט)
  טוב-לי כי-עוניתי--    למען, אלמד חוקיך.  ...
18. פסוק יא
(תהילים/פרק קיט)
  בליבי, צפנתי אמרתך--    למען, לא אחטא-לך.  ...
19. פסוק כא
(תהילים/פרק קט)
  ואתה, יהוה אדוניי--    עשה-איתי, למען שמך;כי-טוב חסדך,    הצילני.  ...
20. פסוק ז
(תהילים/פרק קח)
  למען, ייחלצון ידידיך;    הושיעה ימינך וענני.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>