ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק ח
(תהילים/פרק קו)
  ויושיעם, למען שמו--    להודיע, את-גבורתו.  ...
22. פסוק ח
(תהילים/פרק צז)
  שמעה ותשמח, ציון,    ותגלנה, בנות יהודה--למען משפטיך    יהוה.  ...
23. פסוק ז
(תהילים/פרק צב)
  איש-בער, לא יידע;    וכסיל, לא-יבין את-זאת.
24. פסוק ו
(תהילים/פרק צב)
  מה-גדלו מעשיך יהוה;    מאוד, עמקו מחשבותיך.
25. פסוק ט
(תהילים/פרק עט)
  עוזרנו, אלוהי ישענו--    על-דבר כבוד-שמך;והצילנו וכפר על-חטאותינו,    למען שמך.  ...
26. פסוק ו
(תהילים/פרק עח)
  למען יידעו, דור אחרון--בנים ייוולדו;    יקומו, ויספרו לבניהם.  ...
27. פסוק יט
(תהילים/פרק סט)
  קורבה אל-נפשי גאלה;    למען אויביי פדני.  ...
28. פסוק כד
(תהילים/פרק סח)
  למען, תמחץ רגלך--בדם:    לשון כלביך--מאויבים מינהו.  ...
29. פסוק ז
(תהילים/פרק ס)
  למען, ייחלצון ידידיך;    הושיעה ימינך וענני.  ...
30. פסוק ו
(תהילים/פרק נא)
  לך לבדך, חטאתי,    והרע בעיניך, עשיתי:למען, תצדק בדוברך--    תזכה בשופטך.  ...
31. פסוק יד
(תהילים/פרק מח)
  שיתו ליבכם, לחילה--פסגו ארמנותיה:    למען תספרו, לדור אחרון. ...
32. פסוק יב
(תהילים/פרק מח)
  ישמח, הר ציון--תגלנה, בנות יהודה:    למען, משפטיך.  ...
33. פסוק כז
(תהילים/פרק מד)
  קומה, עזרתה לנו;    ופדנו, למען חסדך. ...
34. פסוק ל
(תהילים/פרק לז)
  פי-צדיק, יהגה חכמה;    ולשונו, תדבר משפט.
35. פסוק ד
(תהילים/פרק לא)
  כי-סלעי ומצודתי אתה;    ולמען שמך, תנחני ותנהלני.  ...
36. פסוק יג
(תהילים/פרק ל)
  למען, יזמרך כבוד--    ולא יידום:יהוה אלוהיי,    לעולם אודך.  ...
37. פסוק יא
(תהילים/פרק כז)
  הורני יהוה, דרכך:    ונחני, באורח מישור--למען, שורריי.  ...
38. פסוק יא
(תהילים/פרק כה)
  למען-שמך יהוה;    וסלחת לעווני, כי רב-הוא.  ...
39. פסוק ז
(תהילים/פרק כה)
  חטאות נעוריי, ופשעיי--    אל-תזכור:כחסדך זכור-לי-אתה--    למען טובך יהוה.  ...
40. פסוק ג
(תהילים/פרק כג)
  נפשי ישובב;    ינחני במעגלי-צדק, למען שמו. ...