ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

41. פסוק יב
(עזרא/פרק ו)
ואלהא די שכין שמיה תמה, ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידיה להשניה לחבלה בית-אלהא דיך--די בירושלם; אנה דריווש שמת טעים, אוספרנא יתעביד.   ...
42. פסוק יב
(עזרא/פרק ה)
להן, מן-די הרגיזו אבהתנא לאלה שמיא--יהב הימו, ביד נבוכדנאצר מלך-בבל כסדאה; וביתה דנה סתריה, ועמה הגלי לבבל.   ...
43. פסוק יא
(עזרא/פרק ה)
וכנימא פתגמא, התיבונא למימר:  אנחנא הימו עבדוהי די-אלה שמיא וארעא, ובניין ביתא די-הוה בני מקדמת דנה שנין שגיאן, ומלך לישראל רב, בנהי ושכלליה.  ...
44. פסוק כד
(עזרא/פרק ד)
באדיין, בטילת עבידת בית-אלהא, די, בירושלם; והות, בטלא, עד שנת תרתין, למלכות דריווש מלך-פרס.   ...
45. פסוק ז
(עזרא/פרק ד)
ובימי ארתחשסתא, כתב בשלם מתרדת טבאל ושאר כנוותיו, על-ארתחשסתא, מלך פרס; וכתב, הנשתוון, כתוב ארמית, ומתורגם ארמית.   ...
46. פסוק ה
(עזרא/פרק ד)
וסוכרים עליהם יועצים, להפר עצתם--כל-ימי, כורש מלך פרס, ועד-מלכות, דריווש מלך-פרס.  ...
47. פסוק ג
(עזרא/פרק ד)
ויאמר להם זרובבל וישוע, ושאר ראשי האבות לישראל--לא-לכם ולנו, לבנות בית לאלוהינו:  כי אנחנו יחד נבנה, ליהוה אלוהי ישראל, כאשר ציוונו, המלך כורש מלך-פרס.  ...
48. פסוק ב
(עזרא/פרק ד)
וייגשו אל-זרובבל ואל-ראשי האבות, ויאמרו להם נבנה עימכם--כי ככם, נדרוש לאלוהיכם; ולו אנחנו זובחים, מימי איסר חדון מלך אשור, המעלה אותנו, פה.  ...
49. פסוק י
(עזרא/פרק ג)
וייסדו הבונים, את-היכל יהוה; ויעמידו הכוהנים מלובשים בחצוצרות, והלויים בני-אסף במצלתיים--להלל את-יהוה, על-ידי דויד מלך-ישראל.  ...
50. פסוק ז
(עזרא/פרק ג)
וייתנו-כסף--לחוצבים, ולחרשים; ומאכל ומשתה ושמן, לצידונים ולצורים, להביא עצי ארזים מן-הלבנון אל-ים יפו, כרשיון כורש מלך-פרס עליהם.   ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>