ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק ד
(אסתר/פרק ד)
ותבואנה נערות אסתר וסריסיה, ויגידו לה, ותתחלחל המלכה, מאוד; ותשלח בגדים להלביש את-מורדכיי, ולהסיר שקו מעליו--ולא קיבל.  ...
22. פסוק לח
(איכה/פרק ג)
מפי עליון לא תצא, הרעות והטוב.  ...
23. פסוק לה
(איכה/פרק ג)
להטות, משפט-גבר, נגד, פני עליון.  ...
24. פסוק כח
(איכה/פרק ג)
יישב בדד ויידום, כי נטל עליו.  ...
25. פסוק ח
(קוהלת/פרק ח)
אין אדם שליט ברוח, לכלוא את-הרוח, ואין שלטון ביום המוות, ואין משלחת במלחמה; ולא-ימלט רשע, את-בעליו.  ...
26. פסוק ו
(קוהלת/פרק ח)
כי לכל-חפץ, יש עת ומשפט:  כי-רעת האדם, רבה עליו.  ...
27. פסוק יב
(קוהלת/פרק ה)
יש רעה חולה, ראיתי תחת השמש:  עושר שמור לבעליו, לרעתו.  ...
28. פסוק יד
(קוהלת/פרק ג)
ידעתי, כי כל-אשר יעשה האלוהים הוא יהיה לעולם--עליו אין להוסיף, וממנו אין לגרוע; והאלוהים עשה, שייראו מלפניו.  ...
29. פסוק ד
(שיר השירים/פרק ה)
דודי, שלח ידו מן-החור, ומעיי, המו עליו.  ...
30. פסוק ד
(שיר השירים/פרק ד)
כמגדל דויד צווארך, בנוי לתלפייות; אלף המגן תלוי עליו, כול שלטי הגיבורים.  ...
31. פסוק כב
(משלי/פרק כז)
  אם תכתוש-את-האוויל, במכתש בתוך הריפות--    בעלי:לא-תסור מעליו,    איוולתו.  ...
32. פסוק יח
(משלי/פרק כד)
  פן-יראה יהוה, ורע בעיניו;    והשיב מעליו אפו. ...
33. פסוק ו
(משלי/פרק כב)
  חנוך לנער, על-פי דרכו--    גם כי-יזקין, לא-יסור ממנה.
34. פסוק ח
(משלי/פרק יז)
  אבן-חן השוחד, בעיני בעליו;    אל-כל-אשר יפנה ישכיל.  ...
35. פסוק כו
(משלי/פרק טז)
  נפש עמל, עמלה לו:    כי-אכף עליו פיהו.  ...
36. פסוק כב
(משלי/פרק טז)
  מקור חיים, שכל בעליו;    ומוסר אווילים איוולת.  ...
37. פסוק יד
(משלי/פרק יד)
  מדרכיו ישבע, סוג לב;    ומעליו, איש טוב.  ...
38. פסוק כב
(משלי/פרק ח)
  יהוה--קנני, ראשית דרכו:    קדם מפעליו מאז.  ...
39. פסוק טו
(משלי/פרק ד)
  פרעהו אל-תעבור-בו;    שטה מעליו ועבור.  ...
40. פסוק כז
(משלי/פרק ג)
  אל-תמנע-טוב מבעליו--    בהיות לאל ידך לעשות. ...