ויקרא - פרק יט - פסוק ג הדפסה
איש אימו ואביו תיראו, ואת-שבתותיי תשמורו:  אני, יהוה אלוהיכם. 

יסוד של עם תלוי במשפחה,לאחר שמשפחות רבות מיצגות את העם כולו,כאשר היסוד של המשפחה טמון במשפט פתיחה איש אימו ואביו תיראו...